Prestroke Antiplatelet Effect on Symptomatic Intracranial Hemorrhage and Functional Outcome in Intravenous Thrombolysis
Jay Chol Choi, Ji Sung Lee, Tai Hwan Park, Yong-Jin Cho, Jong-Moo Park, Kyusik Kang, Kyung Bok Lee, Soo Joo Lee, Jae Guk Kim, Jun Lee, Man-Seok Park, Kang-Ho Choi, Joon-Tae Kim, Kyung-Ho Yu, Byung-Chul Lee, Mi-Sun Oh, Jae-Kwan Cha, Dae-Hyun Kim, Hyun-Wook Nah, Dong-Eog Kim, Wi-Sun Ryu, Beom Joon Kim, Hee-Joon Bae, Wook-Joo Kim, Dong-Ick Shin, Min-Ju Yeo, Sung Il Sohn, Jeong-Ho Hong, Juneyoung Lee, Keun-Sik Hong
J Stroke. 2016;18(3):344-351.   Published online 2016 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.00185
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Management of stroke in patients on antithrombotic therapy: Practical issues in the era of direct oral anticoagulants
I. Sibon, J.S. Liegey
Revue Neurologique.2021;[Epub]     CrossRef
Effect of antiplatelet pretreatment on safety and efficacy outcomes in acute ischemic stroke patients after intravenous thrombolysis: a systematic review and meta-analysis
Chao Sun, Baili Song, Chunlian Jiang, Jian-Jun Zou
Expert Review of Neurotherapeutics.2019; 19(4): 349.     CrossRef
Prognostic value of subclinical thyroid dysfunction in ischemic stroke patients treated with intravenous thrombolysis
Xiaohao Zhang, Pengyu Gong, Lei Sheng, Yanni Lin, Qiqi Fan, Yun Zhang, Yuanfei Bao, Shizhan Li, Hongcai Du, Zhonglun Chen, Caixia Ding, Huaiming Wang, Pengfei Xu, Min Zhang, Fabien Scalzo, David S. Liebeskind, Yi Xie, Dezhi Liu
Aging.2019; 11(17): 6839.     CrossRef