Family History and Stroke Risk in China: Evidence from a Large Cohort Study
Tian Tian, Guangfu Jin, Canqing Yu, Jun Lv, Yu Guo, Zheng Bian, Ling Yang, Yiping Chen, Hongbing Shen, Zhengming Chen, Zhibin Hu, Liming Li,
J Stroke. 2017;19(2):188-195.   Published online 2017 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.01270
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Family History is Related to High Risk of Recurrent Events after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack
Xing Zhang, Si Cheng, Hongqiu Gu, Yingyu Jiang, Hao Li, Zixiao Li, Xia Meng, Yongjun Wang
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(1): 106151.     CrossRef
Risk factors for incident cardiovascular events among adults in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies
Mulugeta Molla Birhanu, Sojib Bin Zaman, Amanda G. Thrift, Roger G. Evans, Ayse Zengin
Preventive Medicine.2022; 158: 107036.     CrossRef
A Family and a Genome-Wide Polygenic Risk Score Are Independently Associated With Stroke in a Population-Based Study
Michelle Hämmerle, Lukas Forer, Sebastian Schönherr, Annette Peters, Harald Grallert, Florian Kronenberg, Christian Gieger, Claudia Lamina
Stroke.2022; 53(7): 2331.     CrossRef
Neuroprotective gain of Apelin/APJ system
Jia-xiu Zhou, Nian-nian Shuai, Bo Wang, Xin Jin, Xin Kuang, Shao-wen Tian
Neuropeptides.2021; 87: 102131.     CrossRef
Family History of Stroke is Associated with Greater Prevalence of Certain Risk Factors and Self-Reported Stroke Symptoms
Michał Błaż, Krzysztof Banaszkiewicz, Michał Michalski, Iwona Sarzyńska-Długosz, Krzysztof Plens, Anetta Undas
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(11): 106074.     CrossRef
Association between alcohol consumption and the risk of stroke in middle-aged and older adults in China
Yong Gan, Jing Feng, Yi Zhu, Liqing Li, Xin Shen, Yiling Lou, Robin Room, Zihui Lei, Wei Yue, Heng Jiang, Zuxun Lu
Drug and Alcohol Dependence.2021; 229: 109134.     CrossRef
Tea consumption and risk of stroke in Chinese adults: a prospective cohort study of 0.5 million men and women
Tian Tian, Jun Lv, Guangfu Jin, Canqing Yu, Yu Guo, Zheng Bian, Ling Yang, Yiping Chen, Hongbing Shen, Zhengming Chen, Zhibin Hu, Liming Li
The American Journal of Clinical Nutrition.2020; 111(1): 197.     CrossRef
The Protective Effects and Mechanisms of Apelin/APJ System on Ischemic Stroke: A Promising Therapeutic Target
Yanjun Tian, Ruijiao Chen, Yunlu Jiang, Bo Bai, Tongju Yang, Haiqing Liu
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Identifying gene-environment interactions on the efficacy of folic acid therapy for hyperhomocysteinemia based on prediction model
Qinglin Zhao, Dankang Li, Xiaowen Huang, Bingnan Ren, Limin Yue, Binghui Du, Chengda Zhang, Weidong Zhang
Nutrition Research.2020; 77: 54.     CrossRef
Validation of 10-Year Stroke Prediction Scores in a Community-Based Cohort of Chinese Older Adults
Yanlei Zhang, Xianghua Fang, Shaochen Guan, Xiaoguang Wu, Hongjun Liu, Chunxiu Wang, Zhongying Zhang, Xiang Gu, Chunxiao Liu, Jianhua Cheng
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Different Types of Family History of Stroke and Stroke Risk: Results Based on 655,552 Individuals
Shumin Yu, Zhixia Su, Junyan Miao, Yuhui Yu, Shihan Zhang, Jiahua Wu, Huiting Zheng, Xueyang Zhang, Shiyao Zhong, Huilin Li, Li Qiao, Jie Liang, Minjie Chu, Tian Tian
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(3): 587.     CrossRef
Family history of stroke and death or vascular events within one year after ischemic stroke
Xiaowei Zheng, Nimei Zeng, Aili Wang, Zhengbao Zhu, Hao Peng, Chongke Zhong, Tan Xu, Tian Xu, Yanbo Peng, Qunwei Li, Zhong Ju, Deqin Geng, Yonghong Zhang, Jiang He
Neurological Research.2019; 41(5): 466.     CrossRef
Family History, Tobacco Smoking, and Risk of Ischemic Stroke
Mengyu Fan, Jun Lv, Canqing Yu, Yu Guo, Zheng Bian, Songchun Yang, Ling Yang, Yiping Chen, Feifei Li, Yaoming Zhai, Ping Wang, Junshi Chen, Zhengming Chen, Lu Qi, Liming Li
Journal of Stroke.2019; 21(2): 175.     CrossRef
Telomere Length: A Potential Biomarker for the Risk and Prognosis of Stroke
Yanjun Tian, Shuai Wang, Fengjuan Jiao, Qingsheng Kong, Chuanxin Liu, Yili Wu
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Predicting 10-Year and Lifetime Stroke Risk in Chinese Population
Xiaolong Xing, Xueli Yang, Fangchao Liu, Jianxin Li, Jichun Chen, Xiaoqing Liu, Jie Cao, Chong Shen, Ling Yu, Fanghong Lu, Xianping Wu, Liancheng Zhao, Ying Li, Dongsheng Hu, Xiangfeng Lu, Dongfeng Gu
Stroke.2019; 50(9): 2371.     CrossRef