Intracranial Atherosclerosis: From Microscopy to High-Resolution Magnetic Resonance Imaging
Wen-jie Yang, Ka-sing Wong, Xiang-yan Chen
J Stroke. 2017;19(3):249-260.   Published online 2017 Sep 6     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.01956
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A High-Resolution MRI Study of the Relationship Between Plaque Enhancement and Ischemic Stroke Events in Patients With Intracranial Atherosclerotic Stenosis
ErLing Wang, Sai Shao, Shan Li, Peng Yan, YuanYuan Xiang, Xiang Wang, JiFeng Li, Guangbin Wang, QinJian Sun, YiFeng Du
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Association of Perforator Stroke After Basilar Artery Stenting With Negative Remodeling
Ning Ma, Ziqi Xu, Jinhao Lyu, Mingyao Li, Zhikai Hou, Yifan Liu, Ming Yang, Dapeng Mo, Feng Gao, Ligang Song, Xuan Sun, Lian Liu, Xin Liu, Binbin Sui, Mi Shen, Lin Ma, Yilong Wang, Yongjun Wang, Zhongrong Miao, Xin Lou
Stroke.2019; 50(3): 745.     CrossRef
Thrombus hallmarks reveal atherothrombotic stroke aetiology
A. Semerano, A. Genchi, M. Callea, F. Sanvito, F. Simionato, P. Panni, F. Scomazzoni, C. Doglioni, G. Comi, A. Falini, M. Filippi, L. Roveri, Marco Bacigaluppi
Journal of Neurology.2019; 266(6): 1533.     CrossRef
Intracranial Atherosclerotic Disease
Shadi Yaghi, Shyam Prabhakaran, Pooja Khatri, David S. Liebeskind
Stroke.2019; 50(5): 1286.     CrossRef
Intracranial Artery Injury in HIV-negative Tuberculous Meningitis
Tingting Lu, Yan Zou, Ting Jiang, Yu Yang, Aimin Wu, Hongbing Chen, Zhuang Kang, Xinqing Lin, Yimin Fang, Zhengqi Lu
Clinical Neuroradiology.2019;[Epub]     CrossRef
Thrombectomy Outcomes of Intracranial Atherosclerosis-Related Occlusions
Anderson Chun On Tsang, Emanuele Orru, Jesse M. Klostranec, I-Hsiao Yang, Kui Kai Lau, Frederick Chun Pong Tsang, Wai Man Lui, Vitor Mendes Pereira, Timo Krings
Stroke.2019; 50(6): 1460.     CrossRef
Total and differential leukocyte counts in ischemic stroke caused by vertebrobasilar artery dissection
Wan-Ting Chen, Feng-Chi Chang, Hui-Chi Huang, Jui-Yao Tsai, Chih-Ping Chung
Journal of the Neurological Sciences.2019;[Epub]     CrossRef
Ethnic Differences in Intracranial Artery Tortuosity: A Possible Reason for Different Locations of Cerebral Atherosclerosis
Bum Joon Kim, Kyung Mi Lee, Sung-Ho Lee, Hyug-Gi Kim, Eui Jong Kim, Sung Hyuk Heo, Dae-il Chang, Jong S. Kim
Journal of Stroke.2018; 20(1): 140.     CrossRef
High-Resolution Magnetic Resonance Imaging Confirmed Atherosclerosis of an Intracranial Penetrating Artery: A Case Report
Bing Yang, Huili Zhu, Yusheng Zhang, Anding Xu
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2018; 27(7): e121.     CrossRef
Intracranial Large Artery Disease of Non-Atherosclerotic Origin: Recent Progress and Clinical Implications
Oh Young Bang, Kazunori Toyoda, Juan F. Arenillas, Liping Liu, Jong S. Kim
Journal of Stroke.2018; 20(2): 208.     CrossRef
Recent Advances in Primary and Secondary Prevention of Atherosclerotic Stroke
Georgios Tsivgoulis, Apostolos Safouris, Dong-Eog Kim, Andrei V. Alexandrov
Journal of Stroke.2018; 20(2): 145.     CrossRef
RNF213 Polymorphism in Intracranial Artery Dissection
Jong S. Kim, Han Bin Lee, Hyuck Sung Kwon
Journal of Stroke.2018; 20(3): 404.     CrossRef
Postmortem Study Exploring Distribution and Patterns of Intracranial Artery Calcification
Wen-Jie Yang, Lu Zheng, Xiao-Hong Wu, Zhong-Qing Huang, Chun-Bo Niu, Hai-Lu Zhao, Thomas Wai-Hong Leung, Lawrence Ka-Sing Wong, Xiang-Yan Chen
Stroke.2018; 49(11): 2767.     CrossRef
Comparison of two different measurement methods in evaluating basilar atherosclerotic plaque using high-resolution MRI at 3 tesla
Luguang Chen, Qian Zhan, Wenjia Peng, Tao Song, Qi Liu, Jianping Lu
BMC Medical Imaging.2018;[Epub]     CrossRef
Hemispheric Asymmetry of White Matter Hyperintensity in Association With Lacunar Infarction
Wi‐Sun Ryu, Dawid Schellingerhout, Hee‐Seung Ahn, Soo‐Hyun Park, Keun‐Sik Hong, Sang‐Wuk Jeong, Man‐Seok Park, Kang‐Ho Choi, Joon‐Tae Kim, Beom Joon Kim, Moon‐Ku Han, Jun Lee, Jae‐Kwan Cha, Dae‐Hyun Kim, Hyun‐Wook Nah, Soo Joo Lee, Yong‐Jin Cho, Byung‐Chu
Journal of the American Heart Association.2018;[Epub]     CrossRef
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome without typical thunderclap headache: highresolution magnetic resonance imaging features
Eun-Hyeok Choi, Inwu Yu, Jae Hong Park, Cindy W. Yoon, Oh Young Bang
Precision and Future Medicine.2018; 2(4): 175.     CrossRef
Intracranial Atherosclerosis: Where Are We Now?
Jong S. Kim
Journal of Stroke.2017; 19(3): 247.     CrossRef