Comparison of Spot Sign, Blend Sign and Black Hole Sign for Outcome Prediction in Patients with Intracerebral Hemorrhage
Peter B. Sporns, Michael Schwake, André Kemmling, Jens Minnerup, Wolfram Schwindt, Thomas Niederstadt, Rene Schmidt, Uta Hanning
J Stroke. 2017;19(3):333-339.   Published online 2017 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.02061
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Noncontrast Computed Tomography Markers as Predictors of Revised Hematoma Expansion in Acute Intracerebral Hemorrhage
Wen‐Song Yang, Shu‐Qiang Zhang, Yi‐Qing Shen, Xiao Wei, Li‐Bo Zhao, Xiong‐Fei Xie, Lan Deng, Xin‐Hui Li, Xin‐Ni Lv, Fa‐Jin Lv, Dar Dowlatshahi, Qi Li, Peng Xie
Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
A nomogram to predict early hematoma expansion of hypertensive cerebral hemorrhage
Si Hu, WenGuo Sheng, Yi Hu, Qiang Ma, Bin Li, RuiZhang Han
Medicine.2021; 100(7): e24737.     CrossRef
Neuroimaging of Acute Intracerebral Hemorrhage
Peter B. Sporns, Marios-Nikos Psychogios, Grégoire Boulouis, Andreas Charidimou, Qi Li, Enrico Fainardi, Dar Dowlatshahi, Joshua N. Goldstein, Andrea Morotti
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(5): 1086.     CrossRef
Computed Tomography Imaging Predictors of Intracerebral Hemorrhage Expansion
Xin-Ni Lv, Lan Deng, Wen-Song Yang, Xiao Wei, Qi Li
Current Neurology and Neuroscience Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Minimally Invasive Intracerebral Hemorrhage Evacuation Techniques: A Review
Theodore C. Hannah, Rebecca Kellner, Christopher P. Kellner
Diagnostics.2021; 11(3): 576.     CrossRef
Haemostatic therapy in spontaneous intracerebral haemorrhage patients with high-risk of haematoma expansion by CT marker: a systematic review and meta-analysis of randomised trials
Ximing Nie, Jingyi Liu, Dacheng Liu, Qi Zhou, Wanying Duan, Yuehua Pu, Zhonghua Yang, Miao Wen, Haixin Sun, Wenzhi Wang, Shengjun Sun, Hongqiu Gu, Liping Liu
Stroke and Vascular Neurology.2021; : svn-2021-000941.     CrossRef
Inter- and Intrarater Agreement of Spot Sign and Noncontrast CT Markers for Early Intracerebral Hemorrhage Expansion
Jawed Nawabi, Sarah Elsayed, Helge Kniep, Peter Sporns, Frieder Schlunk, Rosalie McDonough, Gabriel Broocks, Lasse Dührsen, Gerhard Schön, Thomalla Götz, Jens Fiehler, Uta Hanning
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(4): 1020.     CrossRef
Analysis of different hematoma expansion shapes caused by different risk factors in patients with hypertensive intracerebral hemorrhage
Linjie Wei, Chi Lin, Zhihong Zhou, Jianbo Zhang, Qiang Tan, Yu Zhang, Bo Zhang, Dongping Ye, Lixia Wu, Qianling Liu, Jishu Xian, Zhi Chen, Hua Feng, Gang Zhu
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 194: 105820.     CrossRef
Prognostic Value of Non-Contrast CT Markers and Spot Sign for Outcome Prediction in Patients with Intracerebral Hemorrhage under Oral Anticoagulation
Sebastian Zimmer, Jörn Meier, Jens Minnerup, Moritz Wildgruber, Gabriel Broocks, Jawed Nawabi, Andrea Morotti, Andre Kemmling, Marios Psychogios, Uta Hanning, Peter B. Sporns
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(4): 1077.     CrossRef
The slice score: A novel scale measuring intraventricular hemorrhage severity and predicting poor outcome following intracerebral hemorrhage
Rui Li, Wen-Song Yang, Xiao Wei, Shu-Qiang Zhang, Yi-Qing Shen, Xiong-Fei Xie, Lan Deng, Liang Yuan, Xin-Ni Lv, Li-Bo Zhao, Qi Li, Peng Xie
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 195: 105898.     CrossRef
Blend Sign Is a Strong Predictor of the Extent of Early Hematoma Expansion in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Mingyue Zhang, Jie Chen, Chenyi Zhan, Jinjin Liu, Qian Chen, Tianyi Xia, Tingting Zhang, Dongqin Zhu, Chao Chen, Yunjun Yang
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Imaging predictors for hematoma expansion in patients with intracerebral hemorrhage: A current review
Xin-Ni Lv, Qi Li
Brain Hemorrhages.2020; 1(2): 133.     CrossRef
Hematoma Expansion in Intracerebral Hemorrhage: An Update on Prediction and Treatment
Zhifang Li, Mingfeng You, Chunnan Long, Rentang Bi, Haoqiang Xu, Quanwei He, Bo Hu
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Accuracy of imaging markers on noncontrast computed tomography in predicting intracerebral hemorrhage expansion
Jinxiu Cai, Huachen Zhu, Dan Yang, Rong Yang, Xingquan Zhao, Jian Zhou, Peiyi Gao
Neurological Research.2020; 42(11): 973.     CrossRef
Noncontrast CT markers of intracerebral hemorrhage expansion and poor outcome
Andrea Morotti, Francesco Arba, Gregoire Boulouis, Andreas Charidimou
Neurology.2020; 95(14): 632.     CrossRef
Intracerebral hemorrhage: update and future directions
Eva ROCHA, Carolina ROUANET, Danyelle REGES, Vivian GAGLIARDI, Aneesh Bhim SINGHAL, Gisele Sampaio SILVA
Arquivos de Neuro-Psiquiatria.2020; 78(10): 651.     CrossRef
The Role of Serum Calcium Level in Intracerebral Hemorrhage Hematoma Expansion: Is There Any?
Mostafa Jafari, Mario Di Napoli, Yvonne H. Datta, Eric M. Bershad, Afshin A. Divani
Neurocritical Care.2019; 31(1): 188.     CrossRef
Expansion-Prone Hematoma: Defining a Population at High Risk of Hematoma Growth and Poor Outcome
Qi Li, Yi-Qing Shen, Xiong-Fei Xie, Meng-Zhou Xue, Du Cao, Wen-Song Yang, Rui Li, Lan Deng, Miao Wei, Fa-Jin Lv, Guo-Feng Wu, Zhou-Ping Tang, Peng Xie
Neurocritical Care.2019; 30(3): 601.     CrossRef
Lactate Dehydrogenase Predicts Early Hematoma Expansion and Poor Outcomes in Intracerebral Hemorrhage Patients
Heling Chu, Chuyi Huang, Jing Dong, Xiaobo Yang, Jun Xiang, Qiang Dong, Yuping Tang
Translational Stroke Research.2019; 10(6): 620.     CrossRef
Association between serum glucose level and spot sign in intracerebral hemorrhage
Fan Zhang, Si Zhang, Chuanyuan Tao, Zijia Yang, Xi Li, Chao You, Tao Xin, Mu Yang
Medicine.2019; 98(11): e14748.     CrossRef
Minimal Computed Tomography Attenuation Value Within the Hematoma is Associated with Hematoma Expansion and Poor Outcome in Intracerebral Hemorrhage Patients
Heling Chu, Chuyi Huang, Jing Dong, Xiaobo Yang, Jun Xiang, Yiting Mao, Qiang Dong, Yuping Tang
Neurocritical Care.2019; 31(3): 455.     CrossRef
Radiomics features on non-contrast computed tomography predict early enlargement of spontaneous intracerebral hemorrhage
Hui Li, Yuanliang Xie, Xiang Wang, Faxiang Chen, Jianqing Sun, Xiaoli Jiang
Clinical Neurology and Neurosurgery.2019; 185: 105491.     CrossRef
Standards for Detecting, Interpreting, and Reporting Noncontrast Computed Tomographic Markers of Intracerebral Hemorrhage Expansion
Andrea Morotti, Gregoire Boulouis, Dar Dowlatshahi, Qi Li, Christen D. Barras, Candice Delcourt, Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Zien Zhou, Richard I. Aviv, Ashkan Shoamanesh, Peter B. Sporns, Jonathan Rosand, Steven M. Greenberg, Rustam Al‐Shahi Salman, Adnan I.
Annals of Neurology.2019; 86(4): 480.     CrossRef
Early hematoma expansion in primary intracerebral hemorrhage: incidence and predictors
Hany Hamed Abd Elhady Helal, Wafik Said Bahnasy, Azza Abbas Ghali, Mohammed Osman Rabie
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2019;[Epub]     CrossRef
Predictors of Hematoma Enlargement in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage Treated with Rapid Administration of Antifibrinolytic Agents and Strict Conservative Management
Chang Hyeun Kim, Sang Weon Lee, Young Ha Kim, Soon Ki Sung, Dong Wuk Son, Geun Sung Song
Korean Journal of Neurotrauma.2019; 15(2): 126.     CrossRef
Correlation between Spot Sign and Intracranial Hemorrhage Expansion on Dual-Phase CT Angiography
Hyesoo Kim, Ja Hong Goo, Hyo Sung Kwak, Seung Bae Hwang, Gyung Ho Chung
Diagnostics.2019; 9(4): 215.     CrossRef
Comparison of CT black hole sign and other CT features in predicting hematoma expansion in patients with ICH
Gui-Nv He, Hao-Zhan Guo, Xiong Han, En-Feng Wang, Yan-Qiu Zhang
Journal of Neurology.2018; 265(8): 1883.     CrossRef
Imaging-based outcome prediction in patients with intracerebral hemorrhage
Peter B. Sporns, André Kemmling, Jens Minnerup, Uta Hanning, Walter Heindel
Acta Neurochirurgica.2018; 160(8): 1663.     CrossRef
Iodine Sign as a Novel Predictor of Hematoma Expansion and Poor Outcomes in Primary Intracerebral Hemorrhage Patients
Fan Fu, Shengjun Sun, Liping Liu, Hongqiu Gu, Yaping Su, Yingying Li
Stroke.2018; 49(9): 2074.     CrossRef
Triage of 5 Noncontrast Computed Tomography Markers and Spot Sign for Outcome Prediction After Intracerebral Hemorrhage
Peter B. Sporns, André Kemmling, Michael Schwake, Jens Minnerup, Jawed Nawabi, Gabriel Broocks, Moritz Wildgruber, Jens Fiehler, Walter Heindel, Uta Hanning
Stroke.2018; 49(10): 2317.     CrossRef
Letter by Yu et al Regarding Article, “Iodine Sign as a Novel Predictor of Hematoma Expansion and Poor Outcomes in Primary Intracerebral Hemorrhage Patients”
Zhiyuan Yu, Jun Zheng, Hao Li
Stroke.2018;[Epub]     CrossRef
RADIOLOGICAL PREDICTORS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH PRIMARY SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE
Krishnakumar P, Biju Bhadran, Harrison G, Aravind K. R
Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences.2018; 7(18): 2192.     CrossRef
A comparative study of the blend sign and the black hole sign on CT as a predictor of hematoma expansion in spontaneous intracerebral hemorrhage
Ruili Li, Mingfei Yang
BioScience Trends.2017; 11(6): 682.     CrossRef