Basilar Artery Plaque and Pontine Infarction Location and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Kyung Mi Lee, Hyun Young Kim, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang
J Stroke. 2018;20(1):92-98.   Published online 2018 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.00829
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Relationship between the geometry patterns of vertebrobasilar artery and atherosclerosis
Jin Yu, Shu Zhang, Ming-Li Li, Yi Ma, Yu-Ru Dong, Min Lou, Feng Feng, Shan Gao, Shi-Wen Wu, Wei-Hai Xu
BMC Neurology.2018;[Epub]     CrossRef