Basilar Artery Plaque and Pontine Infarction Location and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Kyung Mi Lee, Hyun Young Kim, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang
J Stroke. 2018;20(1):92-98.   Published online 2018 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2017.00829
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Composable microfluidic spinning platforms for facile production of biomimetic perfusable hydrogel microtubes
Ruoxiao Xie, Zhe Liang, Yongjian Ai, Wenchen Zheng, Jialiang Xiong, Peidi Xu, Yupeng Liu, Mingyu Ding, Jianyi Gao, Jiaping Wang, Qionglin Liang
Nature Protocols.2021; 16(2): 937.     CrossRef
The Longitudinal Distribution and Stability of Curved Basilar Artery Plaque: A Study Based on HR-MRI
Jiali Sun, Guoqiang Liu, Dingyue Zhang, Zhigang Wu, Jingyao Liu, Wei Wang
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2021;[Epub]     CrossRef
Bilateral pontine infarction with basilar artery fenestration
Sang Hee Ha, Hyug-Gi Kim, Bum Joon Kim
Medicine.2020; 99(32): e21530.     CrossRef
Asymptomatic Basilar Artery Plaque Distribution and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Hyun Young Kim, Wonho Jho, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang, Young-Jun Lee
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2019; 26(11): 1007.     CrossRef
Geometric determinants of local hemodynamics in severe carotid artery stenosis
Dara Azar, William M. Torres, Lindsey A. Davis, Taylor Shaw, John F. Eberth, Vijaya B. Kolachalama, Susan M. Lessner, Tarek Shazly
Computers in Biology and Medicine.2019; 114: 103436.     CrossRef
Association between basilar artery configuration and Vessel Wall features: a prospective high-resolution magnetic resonance imaging study
Ziqi Xu, Mingyao Li, Zhikai Hou, Jinhao Lyu, Na Zhang, Xin Lou, Zhongrong Miao, Ning Ma
BMC Medical Imaging.2019;[Epub]     CrossRef
Stroke mechanisms and outcomes of isolated symptomatic basilar artery stenosis
Edgar A Samaniego, Amir Shaban, Santiago Ortega-Gutierrez, Jorge A Roa, David M Hasan, Colin Derdeyn, Biyue Dai, Harold Adams, Enrique Leira
Stroke and Vascular Neurology.2019; 4(4): 189.     CrossRef
Relationship between the geometry patterns of vertebrobasilar artery and atherosclerosis
Jin Yu, Shu Zhang, Ming-Li Li, Yi Ma, Yu-Ru Dong, Min Lou, Feng Feng, Shan Gao, Shi-Wen Wu, Wei-Hai Xu
BMC Neurology.2018;[Epub]     CrossRef