Gut Microbiota and Ischemic Stroke: The Role of Trimethylamine N-Oxide
Hyo Suk Nam
J Stroke. 2019;21(2):151-159.   Published online 2019 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2019.00472
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gut microbiota-derived metabolite trimethylamine N-oxide as a biomarker in early Parkinson's disease
Seok Jong Chung, John Hoon Rim, Dajeong Ji, Sangwon Lee, Han Soo Yoo, Jin Ho Jung, KyoungWon Baik, Yonghoon Choi, Byoung Seok Ye, Young H. Sohn, Mijin Yun, Sang-Guk Lee, Phil Hyu Lee
Nutrition.2021; 83: 111090.     CrossRef
Microbiome and ischemic stroke: A systematic review
Yee Teng Lee, Nor Ismaliza Mohd Ismail, Loo Keat Wei, Christopher Staley
PLOS ONE.2021; 16(1): e0245038.     CrossRef
The Role of Gut Microbiota in an Ischemic Stroke
Ryszard Pluta, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwar
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(2): 915.     CrossRef
Imbalance in the force: the dark side of the microbiota on stroke risk and progression
Kathryn Prame Kumar, Connie HY Wong
Current Opinion in Neurobiology.2020; 62: 10.     CrossRef
Dynamic Changes and Prognostic Value of Gut Microbiota-Dependent Trimethylamine-N-Oxide in Acute Ischemic Stroke
Chuhong Tan, Huidi Wang, Xuxuan Gao, Ruoting Xu, Xiuli Zeng, Ziming Cui, Jiajia Zhu, Qiheng Wu, Genghong Xia, Hongwei Zhou, Yan He, Jia Yin
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Brain–heart interaction after acute ischemic stroke
Denise Battaglini, Chiara Robba, Adriana Lopes da Silva, Cynthia dos Santos Samary, Pedro Leme Silva, Felipe Dal Pizzol, Paolo Pelosi, Patricia Rieken Macedo Rocco
Critical Care.2020;[Epub]     CrossRef
Trimethylamine‐N‐oxide is elevated in the acute phase after ischaemic stroke and decreases within the first days
C. Schneider, J. G. Okun, K. V. Schwarz, J. Hauke, M. Zorn, C. Nürnberg, M. Ungerer, P. A. Ringleb, S. Mundiyanapurath
European Journal of Neurology.2020; 27(8): 1596.     CrossRef
Why Not Talk about the Harms of Meat Consumption?
Emerson Pinheiro Ferreira, Julio César Acosta-Navarro, Luiza Antoniazzi
Advances in Nutrition.2020; 11(3): 736.     CrossRef
Association of Gut Microbiota-Dependent Metabolite Trimethylamine N-Oxide with First Ischemic Stroke
Taoping Sun, Yanwei Zhang, Jiawei Yin, Xiaobo Peng, Li Zhou, Suli Huang, Ying Wen, Benfeng Cao, Liangkai Chen, Xiaoqin Li, Wei Yang, Aijun Tan, Jinquan Cheng, Liegang Liu
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2020;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota-associated metabolite trimethylamine N-Oxide and the risk of stroke: a systematic review and dose–response meta-analysis
Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Mahdi Vajdi, Mohammad Asghari-Jafarabadi
Nutrition Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Alisma orientalis Beverage Treats Atherosclerosis by Regulating Gut Microbiota in ApoE-/- Mice
Boran Zhu, Yi Zhai, Mengjiao Ji, Yanan Wei, Jiafei Wu, Wenda Xue, Wei wei Tao, Haoxin Wu
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
Dysbiosis is one of the risk factor for stroke and cognitive impairment and potential target for treatment
Magdalena Koszewicz, Joanna Jaroch, Anna Brzecka, Maria Ejma, Slawomir Budrewicz, Liudmila M. Mikhaleva, Cristian Muresanu, Pamela Schield, Siva G. Somasundaram, Cecil E. Kirkland, Marco Avila-Rodriguez, Gjumrakch Aliev
Pharmacological Research.2020; : 105277.     CrossRef
Citicoline: A Superior Form of Choline?
Kamil Synoradzki, Paweł Grieb
Nutrients.2019; 11(7): 1569.     CrossRef