Gut Microbiota and Ischemic Stroke: The Role of Trimethylamine N-Oxide
Hyo Suk Nam
J Stroke. 2019;21(2):151-159.   Published online 2019 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2019.00472
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stroke and Vascular Cognitive Impairment: The Role of Intestinal Microbiota Metabolite TMAO
Ruxin Tu, Jian Xia
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.2024; 23(1): 102.     CrossRef
The impact of chronic Trimethylamine N-oxide administration on liver oxidative stress, inflammation, and fibrosis
Cristian Marius Florea, Radu Rosu, Remus Moldovan, Laurian Vlase, Vlad Toma, Nicoleta Decea, Ioana Baldea, Gabriela Adriana Filip
Food and Chemical Toxicology.2024; 184: 114429.     CrossRef
The significance of dynamic monitoring plasma TMAO level in pulmonary arterial hypertension – a cohort study
Yicheng Yang, Xin Li, Peizhi Wang, Songren Shu, Bingyang Liu, Yanru Liang, Beilan Yang, Zhihui Zhao, Qin Luo, Zhihong Liu, Lemin Zheng, Qixian Zeng, Changming Xiong
Therapeutic Advances in Respiratory Disease.2024;[Epub]     CrossRef
Putative causal relations among gut flora, serums metabolites and arrhythmia: a Mendelian randomization study
Kaiyuan Li, Peng Liu, Miao Liu, Jun Ye, Li Zhu
BMC Cardiovascular Disorders.2024;[Epub]     CrossRef
Trimethylamine N-oxide, β-alanine, tryptophan index, and vitamin B6-related dietary patterns in association with stroke risk
Dong Liu, Siyue Tan, Zhengyuan Zhou, Shujun Gu, Hui Zuo
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.2024; 34(5): 1179.     CrossRef
Stroke Related Brain–Heart Crosstalk: Pathophysiology, Clinical Implications, and Underlying Mechanisms
Xuehui Fan, Jianyang Cao, Mingxia Li, Dechou Zhang, Ibrahim El‐Battrawy, Guiquan Chen, Xiaobo Zhou, Guoqiang Yang, Ibrahim Akin
Advanced Science.2024;[Epub]     CrossRef
The chemical and biological characteristics of fatty acid esters of hydroxyl fatty acids
Shuang Zhu, Yuan He, Jing-Nan Lei, Yuan-Fa Liu, Yong-Jiang Xu
Nutrition Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Role of the gut microbiota in complications after ischemic stroke
Jinwei Zhang, Ling Ling, Lei Xiang, Wenxia Li, Pengnan Bao, Wei Yue
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Role of gut microbiota in ischemic stroke: A narrative review of human and animal studies
Guangtang Chen, Xiaolin Du, Junshuan Cui, Jiaquan Song, Mingsong Xiong, Xi Zeng, Hua Yang, Kaya Xu
Neuroprotection.2024;[Epub]     CrossRef
The Bridge Between Ischemic Stroke and Gut Microbes: Short-Chain Fatty Acids
Zongwei Fang, Mingrong Chen, Jiafen Qian, Chunhua Wang, Jinhua Zhang
Cellular and Molecular Neurobiology.2023; 43(2): 543.     CrossRef
Gut Microbiota in Ischemic Stroke: Role of Gut Bacteria-Derived Metabolites
Wei Zhang, Xiao Yu Dong, Rui Huang
Translational Stroke Research.2023; 14(6): 811.     CrossRef
The gut microbial metabolite trimethylamine N-oxide and cardiovascular diseases
Jing Zhen, Zhou Zhou, Meng He, Hai-Xiang Han, En-Hui Lv, Peng-Bo Wen, Xin Liu, Yan-Ting Wang, Xun-Chao Cai, Jia-Qi Tian, Meng-Ying Zhang, Lei Xiao, Xing-Xing Kang
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Interventional strategies for ischemic stroke based on the modulation of the gut microbiota
Jing Wang, Xiaofeng Liu, Qun Li
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Choline supplements: An update
Urna Kansakar, Valentina Trimarco, Pasquale Mone, Fahimeh Varzideh, Angela Lombardi, Gaetano Santulli
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Consumption of Fish in Chronic Kidney Disease – A Matter of Depth
Denise Mafra, Julie A. Kemp, Viviane de O. Leal, Ludmila Cardozo, Natalia A. Borges, Livia Alvarenga, Karla T. R. Teixeira, Peter Stenvinkel
Molecular Nutrition & Food Research.2023;[Epub]     CrossRef
Abnormal compositions of gut microbiota and metabolites are associated with susceptibility versus resilience in rats to inescapable electric stress
Xingming Wang, Akifumi Eguchi, Yuko Fujita, Xiayun Wan, Lijia Chang, Yong Yang, Jiajing Shan, Youge Qu, Li Ma, Yukihiko Shirayama, Chisato Mori, Jianjun Yang, Kenji Hashimoto
Journal of Affective Disorders.2023; 331: 369.     CrossRef
New insight into gut microbiota and their metabolites in ischemic stroke: A promising therapeutic target
Shuxia Zhang, Meiqi Jin, Jiahui Ren, Xiao Sun, Zhixiu Zhang, Yun Luo, Xiaobo Sun
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 162: 114559.     CrossRef
Gut microbiota and cardiac arrhythmia
Hongxuan Fan, Xuchang Liu, Zhaoyu Ren, Xiaoning Fei, Jing Luo, Xinyu Yang, Yaya Xue, Fenfang Zhang, Bin Liang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
The Acute Effect of Trimethylamine-N-Oxide on Vascular Function, Oxidative Stress, and Inflammation in Rat Aortic Rings
Cristian Marius Florea, Ioana Baldea, Radu Rosu, Remus Moldovan, Nicoleta Decea, Gabriela Adriana Filip
Cardiovascular Toxicology.2023; 23(5-6): 198.     CrossRef
Exploratory Transcriptomic Profiling Reveals the Role of Gut Microbiota in Vascular Dementia
Navdeep Kaur, Geneva LaForce, Deepthi P. Mallela, Prasenjit Prasad Saha, Jennifer Buffa, Xinmin S. Li, Naseer Sangwan, Kasia Rothenberg, Weifei Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(9): 8091.     CrossRef
The Involvement of Immune Cells Between Ischemic Stroke and Gut Microbiota
Bei Pu, Hua Zhu, Liang Wei, Lijuan Gu, Shenqi Zhang, Zhihong Jian, Xiaoxing Xiong
Translational Stroke Research.2023;[Epub]     CrossRef
Post-stroke depression: epigenetic and epitranscriptomic modifications and their interplay with gut microbiota
Soomin Jeong, Anil K. Chokkalla, Charles K. Davis, Raghu Vemuganti
Molecular Psychiatry.2023; 28(10): 4044.     CrossRef
Stachydrine, N‐acetylornithine and trimethylamine N‐oxide levels as candidate milk biomarkers of maternal consumption of an obesogenic diet during lactation
Pedro Castillo, Ondrej Kuda, Jan Kopecky, Catalina Amadora Pomar, Andreu Palou, Mariona Palou, Catalina Picó
BioFactors.2023; 49(5): 1022.     CrossRef
Gut microbiota-derived metabolite trimethylamine-N-oxide and stroke outcome: a systematic review
Peng Zhang, Rui Wang, Yang Qu, Zhen-Ni Guo, Yi Yang
Frontiers in Molecular Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
A study of the correlation between stroke and gut microbiota over the last 20years: a bibliometric analysis
Shengnan Han, Longhui Cai, Peipei Chen, Weihong Kuang
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
The Prognostic Biomarkers of Plasma Trimethylamine N-Oxide and Short-Chain Fatty Acids for Recanalization Therapy in Acute Ischemic Stroke
Ping-Song Chou, I-Hsiao Yang, Chia-Ming Kuo, Meng-Ni Wu, Tzu-Chao Lin, Yi-On Fong, Chi-Hung Juan, Chiou-Lian Lai
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(13): 10796.     CrossRef
Ischaemic stroke patients present sex differences in gut microbiota
Miquel Lledós, Luís Prats‐Sánchez, Laia Llucià‐Carol, Jara Cárcel‐Márquez, Elena Muiño, Natalia Cullell, Cristina Gallego‐Fabrega, Jesús M. Martín‐Campos, Ana Aguilera‐Simón, Marina Guasch‐Jiménez, Daniel Guisado‐Alonso, Anna Ramos‐Pachón, Alejandro Martí
European Journal of Neurology.2023; 30(11): 3497.     CrossRef
Microbiota-gut-brain axis impairment in the pathogenesis of stroke: implication as a potent therapeutic target
Mubarak MUHAMMAD, Supaporn MUCHIMAPURA, Jintanaporn WATTANATHORN
Bioscience of Microbiota, Food and Health.2023; 42(3): 143.     CrossRef
Interactions between gut microbiota and polyphenols: A mechanistic and metabolomic review
Hao Cheng, Dandan Zhang, Jing Wu, Juan Liu, Yaochuan Zhou, Yuzhu Tan, Wuwen Feng, Cheng Peng
Phytomedicine.2023; 119: 154979.     CrossRef
The role of trimethylamine-N-oxide in the development of cerebrovascular disease (brief review)
M. A. Kutlubaev, A. R. Rakhmatullin, R. F. Kutlubaeva
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2023; 15(4): 100.     CrossRef
Role of Gut Microbiome in Atherosclerosis: Molecular and Therapeutic Aspects
Juan Salazar, Valery Morillo, María K Suárez, Ana Castro, Paola Ramírez, Milagros Rojas, Roberto Añez, Luis D'Marco, Maricarmen Chacín-González, Valmore Bermúdez
Current Cardiology Reviews.2023;[Epub]     CrossRef
Trimethylamine N-Oxide and White Matter Hyperintensity Volume Among Patients With Acute Ischemic Stroke
Naruchorn Kijpaisalratana, Zsuzsanna Ament, Matthew B. Bevers, Varun M. Bhave, Ana-Lucia Garcia Guarniz, Catharine A. Couch, M. Ryan Irvin, W. Taylor Kimberly
JAMA Network Open.2023; 6(8): e2330446.     CrossRef
The role of the indoles in microbiota-gut-brain axis and potential therapeutic targets: A focus on human neurological and neuropsychiatric diseases
Yi Zhou, Yue Chen, Hui He, Meichang Peng, Meiqin Zeng, Haitao Sun
Neuropharmacology.2023; 239: 109690.     CrossRef
The Diagnostic Value of Gut Microbiota Analysis for Post-Stroke Sleep Disorders
Huijia Xie, Jiaxin Chen, Qionglei Chen, Yiting Zhao, Jiaming Liu, Jing Sun, Xuezhen Hu
Diagnostics.2023; 13(18): 2970.     CrossRef
Connections between serum Trimethylamine N-Oxide (TMAO), a gut-derived metabolite, and vascular biomarkers evaluating arterial stiffness and subclinical atherosclerosis in children with obesity
Monica Simina Mihuta, Corina Paul, Andreea Borlea, Cristina Mihaela Roi, Denisa Pescari, Oana-Alexandra Velea-Barta, Ioana Mozos, Dana Stoian
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota and hypertension: a bibliometric analysis of recent research (2014–2023)
Yang Jiao, Wenxing Li, Qianyi Zhang, Qianfeng Jiang
Frontiers in Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
The association between trimethylamine N-oxide levels and ischemic stroke occurrence: a meta-analysis and Mendelian randomization study
Xinhua Hu, Haiyan Ren, Yuan Cao
BMC Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
The Role of Gut and Oral Microbiota in the Formation and Rupture of Intracranial Aneurysms: A Literature Review
Ann-Kathrin Joerger, Carolin Albrecht, Veit Rothhammer, Klaus Neuhaus, Arthur Wagner, Bernhard Meyer, Maria Wostrack
International Journal of Molecular Sciences.2023; 25(1): 48.     CrossRef
Diet-Induced High Serum Levels of Trimethylamine-N-oxide Enhance the Cellular Inflammatory Response without Exacerbating Acute Intracerebral Hemorrhage Injury in Mice
Caizhen Li, Li Zhu, Yinming Dai, Zhiying Zhang, Leo Huang, Tom J. Wang, Peiji Fu, Yinuo Li, Jian Wang, Chao Jiang, Dmitriy N. Atochin
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Relationships Among Gut Microbiota, Ischemic Stroke and Its Risk Factors: Based on Research Evidence
Qinhong Huang, Guannan Cai, Ting Liu, Zhihua Liu
International Journal of General Medicine.2022; Volume 15: 2003.     CrossRef
Pathogenic Mechanisms of Trimethylamine N-Oxide-induced Atherosclerosis and Cardiomyopathy
Youjing Zheng, Jia-Qiang He
Current Vascular Pharmacology.2022; 20(1): 29.     CrossRef
The crosstalk between NLRP3 inflammasome and gut microbiome in atherosclerosis
Xiao-Nan Zhang, Zong-Liang Yu, Ji-Ye Chen, Xiao-Ya Li, Ze-Ping Wang, Min Wu, Long-Tao Liu
Pharmacological Research.2022; 181: 106289.     CrossRef
Genome-Wide Studies in Ischaemic Stroke: Are Genetics Only Useful for Finding Genes?
Cristina Gallego-Fabrega, Elena Muiño, Jara Cárcel-Márquez, Laia Llucià-Carol, Miquel Lledós, Jesús M. Martín-Campos, Natalia Cullell, Israel Fernández-Cadenas
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(12): 6840.     CrossRef
The Relationship Between Atrial Fibrillation and Intestinal Flora With Its Metabolites
Dasheng Lu, Xinyue Zou, Hongxiang Zhang
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Dietary compounds in modulation of gut microbiota-derived metabolites
Wuwen Feng, Juan Liu, Hao Cheng, Dandan Zhang, Yuzhu Tan, Cheng Peng
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Plasmatic trimethylamine N-oxide and its relation to stroke: A systematic review and dose-response meta-analysis
Peng Chen, Zhilei Guo
Medicine.2022; 101(29): e29512.     CrossRef
Resveratrol suppresses microglial activation and promotes functional recovery of traumatic spinal cord via improving intestinal microbiota
Ning He, Gerong Shen, Xiaoqin Jin, Heyangzi Li, Jingyu Wang, Lintao Xu, Jun Chen, Xi Cao, Chunyan Fu, Dongling Shi, Xinghui Song, Shuangshuang Liu, Yanwei Li, Tengfei Zhao, Jun Li, Jinjie Zhong, Yueliang Shen, Mingzhi Zheng, Ying-ying Chen, Lin-lin Wang
Pharmacological Research.2022; 183: 106377.     CrossRef
Direct and Indirect Methods for Studying Human Gut Microbiota
V. T. Ivashkin, O. S. Medvedev, E. A. Poluektova, A. V. Kudryavtseva, I. R. Bakhtogarimov, A. E. Karchevskaya
Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology.2022; 32(2): 19.     CrossRef
Colon specific delivery of miR-155 inhibitor alleviates estrogen deficiency related phenotype via microbiota remodeling
Lianbi Zhao, Tian Zhou, Jianmei Chen, Wenbin Cai, Ruijing Shi, Yunyou Duan, Lijun Yuan, Changyang Xing
Drug Delivery.2022; 29(1): 2610.     CrossRef
Archaea from the gut microbiota of humans: Could be linked to chronic diseases?
Denise Mafra, Marcia Ribeiro, Larissa Fonseca, Bruna Regis, Ludmila F.M.F. Cardozo, Henrique Fragoso dos Santos, Hugo Emiliano de Jesus, Junia Schultz, Paul G. Shiels, Peter Stenvinkel, Alexandre Rosado
Anaerobe.2022; 77: 102629.     CrossRef
Associations of Diet with Urinary Trimethylamine-N-Oxide (TMAO) and Its Precursors among Free-Living 10-Year-Old Children: Data from SMBCS
Yiming Dai, Jiming Zhang, Zheng Wang, Sinan Xu, Qinyu Zhang, Zhiping Duan, Ruonan Tan, Xiaojuan Qi, Jianqiu Guo, Xiuli Chang, Chunhua Wu, Zhijun Zhou
Nutrients.2022; 14(16): 3419.     CrossRef
Angong Niuhuang Pill ameliorates cerebral ischemia/reperfusion injury in mice partly by restoring gut microbiota dysbiosis
Han Zhang, Xianrui Hui, Yule Wang, Yi Wang, Xiaoyan Lu
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Trimethylamine-N-Oxide Promotes Osteoclast Differentiation and Bone Loss via Activating ROS-Dependent NF-κB Signaling Pathway
Ning Wang, Yongqiang Hao, Lingjie Fu
Nutrients.2022; 14(19): 3955.     CrossRef
Oxidative stress bridges the gut microbiota and the occurrence of frailty syndrome
Si-Yue Chen, Tong-Yao Wang, Chao Zhao, Hui-Jing Wang
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(38): 5547.     CrossRef
Dietary Restriction against Parkinson’s Disease: What We Know So Far
Zhonglei Wang, Yueran Cui, Lulu Wen, Haiyang Yu, Juan Feng, Wei Yuan, Xin He
Nutrients.2022; 14(19): 4108.     CrossRef
Dietary Polysaccharides as Modulators of the Gut Microbiota Ecosystem: An Update on Their Impact on Health
Ana I. Álvarez-Mercado, Julio Plaza-Diaz
Nutrients.2022; 14(19): 4116.     CrossRef
Gut microbiota composition reflects disease progression, severity and outcome, and dysfunctional immune responses in patients with hypertensive intracerebral hemorrhage
Jielian Luo, Yang Chen, Guanghai Tang, Zhuo Li, Xiaobo Yang, Xiaoxiao Shang, Tao Huang, Gan Huang, Lixin Wang, Yun Han, Yuexiang Zhou, Chuyang Wang, Bin Wu, Qihua Guo, Baoying Gong, Mengzhen Li, Ruihua Wang, Jiecong Yang, Wanzhen Cui, Jianbin Zhong, Linda
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Mechanism of Huangqi–Honghua combination regulating the gut microbiota to affect bile acid metabolism towards preventing cerebral ischaemia–reperfusion injury in rats
Kai Wang, Yue Chen, Jinyi Cao, Ruimin Liang, Yi Qiao, Likun Ding, Xiaojuan Yang, Zhifu Yang
Pharmaceutical Biology.2022; 60(1): 2189.     CrossRef
Gut microbes in cerebrovascular diseases: Gut flora imbalance, potential impact mechanisms and promising treatment strategies
Xuelun Zou, Leiyun Wang, Linxiao Xiao, Sai Wang, Le Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Ischemic Stroke Impacts the Gut Microbiome, Ileal Epithelial and Immune Homeostasis
Yong Ge, Mojgan Zadeh, Changjun Yang, Eduardo Candelario-Jalil, Mansour Mohamadzadeh
iScience.2022; 25(11): 105437.     CrossRef
FMO3 deficiency of duck leads to decreased lipid deposition and increased antibacterial activity
Xingzheng Li, Jianlou Song, Xuefeng Shi, Mingyi Huang, Lei Liu, Guoqiang Yi, Ning Yang, Guiyun Xu, Jiangxia Zheng
Journal of Animal Science and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
A Comprehensive Review of the Cardioprotective Effect of Marine Algae Polysaccharide on the Gut Microbiota
Kit-Leong Cheong, Biao Yu, Jing Chen, Saiyi Zhong
Foods.2022; 11(22): 3550.     CrossRef
Higher circulating Trimethylamine N-oxide levels are associated with worse severity and prognosis in pulmonary hypertension: a cohort study
Yicheng Yang, Beilan Yang, Xin Li, Lin Xue, Bingyang Liu, Yanru Liang, Zhihui Zhao, Qin Luo, Zhihong Liu, Qixian Zeng, Changming Xiong
Respiratory Research.2022;[Epub]     CrossRef
Association of Gut Microbiota-Dependent Metabolite Trimethylamine N-Oxide with First Ischemic Stroke
Taoping Sun, Yanwei Zhang, Jiawei Yin, Xiaobo Peng, Li Zhou, Suli Huang, Ying Wen, Benfeng Cao, Liangkai Chen, Xiaoqin Li, Wei Yang, Aijun Tan, Jinquan Cheng, Liegang Liu
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis.2021; 28(4): 320.     CrossRef
Gut microbiota-derived metabolite trimethylamine N-oxide as a biomarker in early Parkinson's disease
Seok Jong Chung, John Hoon Rim, Dajeong Ji, Sangwon Lee, Han Soo Yoo, Jin Ho Jung, KyoungWon Baik, Yonghoon Choi, Byoung Seok Ye, Young H. Sohn, Mijin Yun, Sang-Guk Lee, Phil Hyu Lee
Nutrition.2021; 83: 111090.     CrossRef
Microbiome and ischemic stroke: A systematic review
Yee Teng Lee, Nor Ismaliza Mohd Ismail, Loo Keat Wei, Christopher Staley
PLOS ONE.2021; 16(1): e0245038.     CrossRef
Dysbiosis is one of the risk factor for stroke and cognitive impairment and potential target for treatment
Magdalena Koszewicz, Joanna Jaroch, Anna Brzecka, Maria Ejma, Slawomir Budrewicz, Liudmila M. Mikhaleva, Cristian Muresanu, Pamela Schield, Siva G. Somasundaram, Cecil E. Kirkland, Marco Avila-Rodriguez, Gjumrakch Aliev
Pharmacological Research.2021; 164: 105277.     CrossRef
The Role of Gut Microbiota in an Ischemic Stroke
Ryszard Pluta, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwar
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(2): 915.     CrossRef
Polycentric binding in complexes of trimethylamine-N-oxide with dihalogens
Olga M. Zarechnaya, Aleksei A. Anisimov, Eugenii Yu Belov, Nikolai I. Burakov, Alexander L. Kanibolotsky, Vasilii A. Mikhailov
RSC Advances.2021; 11(11): 6131.     CrossRef
TMA/TMAO in Hypertension: Novel Horizons and Potential Therapies
Wan-Qin Zhang, Yun-Jiao Wang, Ao Zhang, Yue-Jia Ding, Xiao-Nan Zhang, Qiu-Jin Jia, Ya-Ping Zhu, Yan-Yang Li, Shi-Chao Lv, Jun-Ping Zhang
Journal of Cardiovascular Translational Research.2021; 14(6): 1117.     CrossRef
TMAO Aggregates Neurological Damage Following Ischemic Stroke by Promoting Reactive Astrocytosis and Glial Scar Formation via the Smurf2/ALK5 Axis
Haibo Su, Shaoping Fan, Lingqiong Zhang, Hui Qi
Frontiers in Cellular Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
The Contribution of Gut Microbiota–Brain Axis in the Development of Brain Disorders
Jessica Maiuolo, Micaela Gliozzi, Vincenzo Musolino, Cristina Carresi, Federica Scarano, Saverio Nucera, Miriam Scicchitano, Francesca Oppedisano, Francesca Bosco, Stefano Ruga, Maria Caterina Zito, Roberta Macri, Ernesto Palma, Carolina Muscoli, Vincenzo
Frontiers in Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
A simplified LC-MS/MS method for the quantification of the cardiovascular disease biomarker trimethylamine-N-oxide and its precursors
Katharina Rox, Silke Rath, Dietmar H. Pieper, Marius Vital, Mark Brönstrup
Journal of Pharmaceutical Analysis.2021; 11(4): 523.     CrossRef
Could the Gut Microbiota Serve as a Therapeutic Target in Ischemic Stroke?
Jiyao Zhang, Qiang Tang, Luwen Zhu, San Jun Shi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Trimethylamine/Trimethylamine-N-Oxide as a Key Between Diet and Cardiovascular Diseases
Siyu He, Hong Jiang, Caili Zhuo, Wei Jiang
Cardiovascular Toxicology.2021; 21(8): 593.     CrossRef
Microbiota dysbiosis and functional outcome in acute ischemic stroke patients
Yoonkyung Chang, Ho Geol Woo, Jee Hyang Jeong, Geon Ha Kim, Kee Duk Park, Tae-Jin Song
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Polycystic ovary syndrome and cardiovascular risk. Could trimethylamine N-oxide (TMAO) be a major player? A potential upgrade forward in the DOGMA theory
Giuseppe Annunziata, Roberto Ciampaglia, Xavier Capò, Fabrizia Guerra, Antoni Sureda, Gian Carlo Tenore, Ettore Novellino
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 143: 112171.     CrossRef
At the Intersection of Gut Microbiome and Stroke: A Systematic Review of the Literature
Vishakha Sharma, Vaibhav Sharma, Shima Shahjouei, Jiang Li, Durgesh Chaudhary, Ayesha Khan, Donna M. Wolk, Ramin Zand, Vida Abedi
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
The Impact of Gut Microbiota on Post-Stroke Management
Junyi Zhao, Siyu Liu, Jingyi Yan, Xinzhou Zhu
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Association of L-α Glycerylphosphorylcholine With Subsequent Stroke Risk After 10 Years
Gyeongsil Lee, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Daein Choi, Joung Sik Son, Kyuwoong Kim, Sung Min Kim, Seogsong Jeong, Sang Min Park
JAMA Network Open.2021; 4(11): e2136008.     CrossRef
Storax, A Promising Botanical Medicine for Treating Cardio-Cerebrovascular Diseases: A Review
Zhuo Xu, Danni Lu, Jianmei Yuan, Mihong Ren, Rong Ma, Qian Xie, Yong Li, Jinxiu Li, Jian Wang
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Imbalance in the force: the dark side of the microbiota on stroke risk and progression
Kathryn Prame Kumar, Connie HY Wong
Current Opinion in Neurobiology.2020; 62: 10.     CrossRef
Dynamic Changes and Prognostic Value of Gut Microbiota-Dependent Trimethylamine-N-Oxide in Acute Ischemic Stroke
Chuhong Tan, Huidi Wang, Xuxuan Gao, Ruoting Xu, Xiuli Zeng, Ziming Cui, Jiajia Zhu, Qiheng Wu, Genghong Xia, Hongwei Zhou, Yan He, Jia Yin
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Brain–heart interaction after acute ischemic stroke
Denise Battaglini, Chiara Robba, Adriana Lopes da Silva, Cynthia dos Santos Samary, Pedro Leme Silva, Felipe Dal Pizzol, Paolo Pelosi, Patricia Rieken Macedo Rocco
Critical Care.2020;[Epub]     CrossRef
Trimethylamine‐N‐oxide is elevated in the acute phase after ischaemic stroke and decreases within the first days
C. Schneider, J. G. Okun, K. V. Schwarz, J. Hauke, M. Zorn, C. Nürnberg, M. Ungerer, P. A. Ringleb, S. Mundiyanapurath
European Journal of Neurology.2020; 27(8): 1596.     CrossRef
Why Not Talk about the Harms of Meat Consumption?
Emerson Pinheiro Ferreira, Julio César Acosta-Navarro, Luiza Antoniazzi
Advances in Nutrition.2020; 11(3): 736.     CrossRef
Gut microbiota-associated metabolite trimethylamine N-Oxide and the risk of stroke: a systematic review and dose–response meta-analysis
Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Mahdi Vajdi, Mohammad Asghari-Jafarabadi
Nutrition Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Alisma orientalis Beverage Treats Atherosclerosis by Regulating Gut Microbiota in ApoE-/- Mice
Boran Zhu, Yi Zhai, Mengjiao Ji, Yanan Wei, Jiafei Wu, Wenda Xue, Wei wei Tao, Haoxin Wu
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
Citicoline: A Superior Form of Choline?
Kamil Synoradzki, Paweł Grieb
Nutrients.2019; 11(7): 1569.     CrossRef