tPA Helpers in the Treatment of Acute Ischemic Stroke: Are They Ready for Clinical Use?
Jong S. Kim
J Stroke. 2019;21(2):160-174.   Published online 2019 May 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2019.00584
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nicotine Treatment Ameliorates Blood-Brain Barrier Damage After Acute Ischemic Stroke by Regulating Endothelial Scaffolding Protein Pdlim5
Xiaoyan Hu, Jiali Dong, Panpan Geng, Yanyun Sun, Weihong Du, Xiaoyun Zhao, Qian Wang, Changqing Liu, Xiaona Wang, Yushan Liu, Wenlan Liu, Hongqiang Cheng, Wei Wang, Xinchun Jin
Translational Stroke Research.2024; 15(3): 672.     CrossRef
Sanpian decoction ameliorates cerebral ischemia-reperfusion injury by regulating SIRT1/ERK/HIF-1α pathway through in silico analysis and experimental validation
Tong Yang, Xiaolu Liu, Yue Zhou, Lipeng Du, Yang Fu, Yanan Luo, Wenli Zhang, Zhitao Feng, Jinwen Ge, Zhigang Mei
Journal of Ethnopharmacology.2024; 318: 116898.     CrossRef
YangXueQingNaoWan attenuated blood brain barrier disruption after thrombolysis with tissue plasminogen activator in ischemia stroke
Shu-Qi Yao, Yang Ye, Quan Li, Xiao-Yi Wang, Li Yan, Xin-Mei Huo, Chun-Shui Pan, Yu Fu, Jian Liu, Jing-Yan Han
Journal of Ethnopharmacology.2024; 318: 117024.     CrossRef
Understanding mechanistic aspect of the therapeutic role of herbal agents on neuroplasticity in cerebral ischemic-reperfusion injury
Annu Bangar, Heena Khan, Amarjot Kaur, Kamal Dua, Thakur Gurjeet Singh
Journal of Ethnopharmacology.2024; 319: 117153.     CrossRef
Dual-Modality Nanoprobe for Noninvasive Detection of Microthrombus after Cerebral Ischemia/Reperfusion
Xiaoxuan Xu, Tingting Xu, Dongfang Liu, Jie Ding, Di Chang, Jinbing Xie, Shenghong Ju
ACS Applied Nano Materials.2024; 7(1): 292.     CrossRef
Dihydroergotamine protects against ischemic stroke by modulating microglial/macrophage polarization and inhibiting inflammation in mice
Yangmin Zheng, Yue Hu, Feng Yan, Rongliang Wang, Zhen Tao, Junfen Fan, Ziping Han, Haiping Zhao, Ping Liu, Wei Zhuang, Yumin Luo
Neurological Research.2024; 46(4): 367.     CrossRef
A comprehensive Exdia TRF-LFIA for simultaneous quantification of GFAP and NT-proBNP in distinguishing ischemic and hemorrhagic stroke
Minki Lee, Danishmalik Rafiq Sayyed, Hyejeong Kim, Jean-Charles Sanchez, Sung Sik Hong, Sehee Choi, Hyunghoon Kim, Eunhee Han, Hye Won Kang, Jeong Min Kim, Montaner Joan, Hanshin Kim, Hyojin Chae, Jong-Myeon Park
Clinica Chimica Acta.2024; 557: 117872.     CrossRef
Lifibrate attenuates blood-brain barrier damage following ischemic stroke via the MLCK/p-MLC/ZO-1 axis
Yu Duan, Yao Deng, Feng Tang, Jian Li
Aging.2024;[Epub]     CrossRef
Neuroprotective effects of methanolic extract from Chuanxiong Rhizoma in mice with middle cerebral artery occlusion-induced ischemic stroke: suppression of astrocyte- and microglia-related inflammatory response
Chiyeon Lim, Sehyun Lim, So-Jung Moon, Suin Cho
BMC Complementary Medicine and Therapies.2024;[Epub]     CrossRef
Advancing stroke therapy: the potential of MOF-based nanozymes in biomedical applications
Meirong Chen, Yang Qin, Yongmei Peng, Ruyu Mai, Huanyao Teng, Zhongquan Qi, Jingxin Mo
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
The Sirtuin 5 Inhibitor MC3482 Ameliorates Microglia‑induced Neuroinflammation Following Ischaemic Stroke by Upregulating the Succinylation Level of Annexin-A1
Qian Xia, Yongbo Yu, Gaofeng Zhan, Xue Zhang, Shuai Gao, Tangrui Han, Yilin Zhao, Xing Li, Yonghong Wang
Journal of Neuroimmune Pharmacology.2024;[Epub]     CrossRef
Xanthoangelol alleviates ischemic stroke injury by inhibiting the inflammatory activation of microglia
Wenqi Wang, Biying Ma, Zhongxia Li, Chao Zhong, Liying Liu, Ying Zhou, Bo Yang, Yanrong Zheng, Yiqi Wang
Clinical Traditional Medicine and Pharmacology.2024; 5(2): 200151.     CrossRef
Advanced molecular therapies for neurological diseases: focus on stroke, alzheimer's disease, and parkinson's disease
Madhumitha Katta, Blessy Aksa Mathew, Pragya Chaturvedi, Abhilash Ludhiadch, Anjana Munshi
Neurological Sciences.2023; 44(1): 19.     CrossRef
Neuroprotective Effects of Conditioned Medium of Mesenchymal Stem Cells (MSC-CM) as a Therapy for Ischemic Stroke Recovery: A Systematic Review
Mahin Behzadifard, Nahid Aboutaleb, Mojtaba Dolatshahi, Maryam Khorramizadeh, Hamzeh Mirshekari Jahangiri, Zeynab Kord, Donya Nazarinia
Neurochemical Research.2023; 48(5): 1280.     CrossRef
Gomisin N attenuated cerebral ischemia-reperfusion injury through inhibition of autophagy by activating the PI3K/AKT/mTOR pathway
Ruoqi Li, Yingyi Zheng, Jiaxue Zhang, Yuan Zhou, Xiang Fan
Phytomedicine.2023; 110: 154644.     CrossRef
Animal toxins: As an alternative therapeutic target following ischemic stroke condition
Neha, Mohd Salman, Suhel Parvez
Life Sciences.2023; 317: 121365.     CrossRef
Predictive Value of CT Perfusion in Hemorrhagic Transformation after Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jie Xu, Fangyu Dai, Binda Wang, Yiming Wang, Jiaqian Li, Lulan Pan, Jingjing Liu, Haipeng Liu, Songbin He
Brain Sciences.2023; 13(1): 156.     CrossRef
Recombinant tissue plasminogen activator (rTPA) management for first onset acute ischemic stroke with covid -19 and non-covid -19 patients
Eman M Khedr, Ahmed Abdelwarith, Gehad Moussa, Mostafa Saber
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2023; 32(4): 107031.     CrossRef
The mechanism of microglia-mediated immune inflammation in ischemic stroke and the role of natural botanical components in regulating microglia: A review
Jinsong Zeng, Tingting Bao, Kailin Yang, Xiaofei Zhu, Shanshan Wang, Wang Xiang, Anqi Ge, Liuting Zeng, Jinwen Ge
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Targeting foam cell formation to improve recovery from ischemic stroke
Jacob C. Zbesko, Jessica Stokes, Danielle A. Becktel, Kristian P. Doyle
Neurobiology of Disease.2023; 181: 106130.     CrossRef
After Ischemic Stroke, Minocycline Promotes a Protective Response in Neurons via the RNA-Binding Protein HuR, with a Positive Impact on Motor Performance
Katarzyna Pawletko, Halina Jędrzejowska-Szypułka, Katarzyna Bogus, Alessia Pascale, Foroogh Fahmideh, Nicoletta Marchesi, Aniela Grajoszek, Daria Gendosz de Carrillo, Jarosław Jerzy Barski
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(11): 9446.     CrossRef
Protection against brain injury after ischemic stroke by intravenous human amnion epithelial cells in combination with tissue plasminogen activator
Liz J. Barreto-Arce, Hyun Ah Kim, Siow Teng Chan, Rebecca Lim, Grant R. Drummond, Henry Ma, Thanh G. Phan, Christopher G. Sobey, Shenpeng R. Zhang
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Catalpol Alleviates Ischemic Stroke Through Promoting Angiogenesis and Facilitating Proliferation and Differentiation of Neural Stem Cells via the VEGF-A/KDR Pathway
Si Sun, Yitong Xu, Ningxi Yu, Meifeng Zhang, Jinghui Wang, Dong Wan, Zhen Tian, Huifeng Zhu
Molecular Neurobiology.2023; 60(11): 6227.     CrossRef
The Role of Matrix Metalloproteinases in Hemorrhagic Transformation in the Treatment of Stroke with Tissue Plasminogen Activator
Valentina A. Babenko, Ksenia S. Fedulova, Denis N. Silachev, Parvaneh Rahimi-Moghaddam, Yulia N. Kalyuzhnaya, Svetlana V. Demyanenko, Egor Y. Plotnikov
Journal of Personalized Medicine.2023; 13(7): 1175.     CrossRef
Brain pericyte biology: from physiopathological mechanisms to potential therapeutic applications in ischemic stroke
Jiaqi Fu, Huazheng Liang, Ping Yuan, Zhenyu Wei, Ping Zhong
Frontiers in Cellular Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
The role and mechanisms of microvascular damage in the ischemic myocardium
Bang-Hao Zhao, Amanguli Ruze, Ling Zhao, Qiu-Lin Li, Jing Tang, Nilupaer Xiefukaiti, Min-Tao Gai, An-Xia Deng, Xue-Feng Shan, Xiao-Ming Gao
Cellular and Molecular Life Sciences.2023;[Epub]     CrossRef
New Wine in an Old Bottle: tPA for Ischemic Stroke Management
Ruining She, Jinwen Ge, Zhigang Mei
Translational Stroke Research.2023;[Epub]     CrossRef
MMP‐2‐mediated Scube2 degradation promotes blood–brain barrier disruption by blocking the interaction between astrocytes and endothelial cells via inhibiting Sonic hedgehog pathway during early cerebral ischemia
Tengrui Shi, Shiqin Yue, Cong Xie, Xiaofeng Li, Dexin Yang, Linghui Hu, Yunxue Zhong, Yuan Zhang, Wenlan Liu
Journal of Neurochemistry.2023;[Epub]     CrossRef
La evolución de los tratamientos para el Accidente Cerebrovascular Isquémico Agudo y el conocimiento médico correlato: un análisis histórico
Eduardo Paglioni Salama, Lucas Oliveira Gonçalves Pita, Livia de Souza Oliveira Durante Pita
Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias.2023; 2: 563.     CrossRef
Quercetin attenuates ischemia reperfusion injury by protecting the blood-brain barrier through Sirt1 in MCAO rats
Ran Yang, Yan-Jia Shen, Miao Chen, Jia-Ying Zhao, Shu-Han Chen, Wen Zhang, Jun-Ke Song, Li Li, Guan-Hua Du
Journal of Asian Natural Products Research.2022; 24(3): 278.     CrossRef
Efficacy of Chinese herbal medicine for tPA thrombolysis in experimental stroke: A systematic review and meta-analysis
Yang Ye, Yu-Tian Zhu, Xi-Yan Xin, Jia-Cheng Zhang, Hao-Lin Zhang, Dong Li
Phytomedicine.2022; 100: 154072.     CrossRef
Exposure-Response Analysis and Mechanism of Ginkgolide B’s Neuroprotective Effect in Acute Cerebral Ischemia/Reperfusion Stage in Rat
Dake Cai, Zhongxing Luo, Jiyan Su, Haining Gan, Zhi Wang, Xiaolin Liu, Siyi Li, Jingjing Wu, Jiangying Chen, Renqiang Ma, Min Huang, Guoping Zhong
Biological and Pharmaceutical Bulletin.2022; 45(4): 409.     CrossRef
Transplantation of Roxadustat‐preconditioned bone marrow stromal cells improves neurological function recovery through enhancing grafted cell survival in ischemic stroke rats
Jiayu Chen, Xiao Lin, Chaojie Yao, Lebohang Anesu Bingwa, Hao Wang, Zhongxiao Lin, Kunlin Jin, Qichuan Zhuge, Su Yang
CNS Neuroscience & Therapeutics.2022; 28(10): 1519.     CrossRef
Hippocampal neuroprotection mediated by secretome of human mesenchymal stem cells against experimental stroke
Afsaneh Asgari Taei, Leila Dargahi, Pariya Khodabakhsh, Mehdi Kadivar, Maryam Farahmandfar
CNS Neuroscience & Therapeutics.2022; 28(9): 1425.     CrossRef
Therapeutic potential of hair follicle-derived stem cell intranasal transplantation in a rat model of ischemic stroke
Seyedeh Maryam Mousavi, Bijan Akbarpour, Saeideh Karimi-Haghighi, Sareh Pandamooz, Ivaldo Jesus Almeida Belém-Filho, Marianella Masís-Calvo, Haniye Salimi, Ramin Lashanizadegan, Alireza Pouramini, Maryam Owjfard, Etrat Hooshmandi, Mahnaz Bayat, Seyedeh Sh
BMC Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Paracrine Effects of Mesenchymal Stem Cells in Ischemic Stroke: Opportunities and Challenges
Afsaneh Asgari Taei, Pariya Khodabakhsh, Sanaz Nasoohi, Maryam Farahmandfar, Leila Dargahi
Molecular Neurobiology.2022; 59(10): 6281.     CrossRef
Treatment of Marmoset Intracerebral Hemorrhage with Humanized Anti-HMGB1 mAb
Dengli Wang, Daiki Ousaka, Handong Qiao, Ziyi Wang, Kun Zhao, Shangze Gao, Keyue Liu, Kiyoshi Teshigawara, Kenzo Takada, Masahiro Nishibori
Cells.2022; 11(19): 2970.     CrossRef
Amelioration of Brain Damage after Treatment with the Methanolic Extract of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma in Mice
Myeongjin Choi, Chiyeon Lim, Boo-Kyun Lee, Suin Cho
Pharmaceutics.2022; 14(12): 2776.     CrossRef
Roflumilast prevents ischemic stroke-induced neuronal damage by restricting GSK3β-mediated oxidative stress and IRE1α/TRAF2/JNK pathway
Bingtian Xu, Jiangping Xu, Ningbo Cai, Mengfan Li, Lu Liu, Yunyun Qin, Xing Li, Haitao Wang
Free Radical Biology and Medicine.2021; 163: 281.     CrossRef
Pelargonidin ameliorates MCAO-induced cerebral ischemia/reperfusion injury in rats by the action on the Nrf2/HO-1 pathway
Kong Fu, Miancong Chen, Hua Zheng, Chuanzi Li, Fan Yang, Qian Niu
Translational Neuroscience.2021; 12(1): 020.     CrossRef
MMP-2/9-cleaved occludin promotes endothelia cell death in ischemic stroke
Rong Pan, Wenlan Liu, Ke Jian Liu
Brain Hemorrhages.2021; 2(2): 63.     CrossRef
Development and Testing of Thrombolytics in Stroke
Dmitri Nikitin, Seungbum Choi, Jan Mican, Martin Toul, Wi-Sun Ryu, Jiri Damborsky, Robert Mikulik, Dong-Eog Kim
Journal of Stroke.2021; 23(1): 12.     CrossRef
Silver Jubilee of Stroke Thrombolysis With Alteplase: Evolution of the Therapeutic Window
Yuanmei Pan, Guowen Shi
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
The Stress Hyperglycemia Ratio is Associated with Hemorrhagic Transformation in Patients with Acute Ischemic Stroke
Chengxiang Yuan, Siyan Chen, Yiting Ruan, Yuntao Liu, Haoran Cheng, Yaying Zeng, Yunbin Chen, Qianqian Cheng, Guiqian Huang, Weilei He, Jincai He
Clinical Interventions in Aging.2021; Volume 16: 431.     CrossRef
Neuroprotective Effect of Astragaloside IV on Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury Rats Through Sirt1/Mapt Pathway
Yi-Hua Shi, Xi-Le Zhang, Peng-Jie Ying, Zi-Qian Wu, Le-Le Lin, Wei Chen, Guo-Qing Zheng, Wen-Zong Zhu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Bone marrow-derived NCS-01 cells for ischemic stroke
Madeline Saft, Minako Koga, CesarioV Borlongan
Brain Circulation.2021; 7(1): 44.     CrossRef
IL-2/IL-2R Antibody Complex Enhances Treg-Induced Neuroprotection by Dampening TNF-α Inflammation in an In Vitro Stroke Model
Mia C. Borlongan, Chase Kingsbury, Felipe Esparza Salazar, Alma R. Lezama Toledo, German Rivera Monroy, Nadia Sadanandan, Blaise Cozene, Bella Gonzales-Portillo, Madeline Saft, Zhen-Jie Wang, Alexa Moscatello, Jea Y. Lee
NeuroMolecular Medicine.2021; 23(4): 540.     CrossRef
Study on the activity of recombinant mutant tissue-type plasminogen activator fused with the C-terminal fragment of hirudin
Keyun Ren, Hao Gong, Lingli Hu, Kun He, Aiping Yu, Shangjie Hu, Shuheng Liang, Changmao Zhou, Chutse Wu
Journal of Thrombosis and Thrombolysis.2021; 52(3): 880.     CrossRef
Verapamil as an Adjunct Therapy to Reduce tPA Toxicity in Hyperglycemic Stroke: Implication of TXNIP/NLRP3 Inflammasome
Saifudeen Ismael, Sanaz Nasoohi, Arum Yoo, Golnoush Mirzahosseini, Heba A. Ahmed, Tauheed Ishrat
Molecular Neurobiology.2021; 58(8): 3792.     CrossRef
The Mitochondrial mitoNEET Ligand NL-1 Is Protective in a Murine Model of Transient Cerebral Ischemic Stroke
Pushkar Saralkar, Alexander Mdzinarishvili, Tasneem A Arsiwala, Yoon-Kwang Lee, Patrick G. Sullivan, Mark V. Pinti, John M. Hollander, Eric E. Kelley, Xuefang Ren, Heng Hu, James Simpkins, Candice Brown, Lori E. Hazlehurst, Jason D. Huber, Werner J. Gelde
Pharmaceutical Research.2021; 38(5): 803.     CrossRef
Enhancement of angiogenesis and neurogenesis by intracerebroventricular injection of secretome from human embryonic stem cell‐derived mesenchymal stem cells in ischemic stroke model
Afsaneh Asgari Taei, Sanaz Nasoohi, Gholamreza Hassanzadeh, Mehdi Kadivar, Leila Dargahi, Maryam Farahmandfar
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 140: 111709.     CrossRef
Protective Effect of Piceatannol Against Cerebral Ischaemia–Reperfusion Injury Via Regulating Nrf2/HO-1 Pathway In Vivo and Vitro
Lingfeng Wang, Ying Guo, Jiayi Ye, Zeyue Pan, Peihao Hu, Xiaoming Zhong, Fengmei Qiu, Danni Zhang, Zhen Huang
Neurochemical Research.2021; 46(7): 1869.     CrossRef
Baicalein, Baicalin, and Wogonin: Protective Effects against Ischemia-Induced Neurodegeneration in the Brain and Retina
Li Pan, Kin-Sang Cho, Irvin Yi, Chi-Ho To, Dong Feng Chen, Chi-Wai Do, Juan Gambini
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2021; 2021: 1.     CrossRef
Molecular Mechanisms of Neuroimmune Crosstalk in the Pathogenesis of Stroke
Yun Hwa Choi, Collin Laaker, Martin Hsu, Peter Cismaru, Matyas Sandor, Zsuzsanna Fabry
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(17): 9486.     CrossRef
On the Common Journey of Neural Cells through Ischemic Brain Injury and Alzheimer’s Disease
Jan Kriska, Zuzana Hermanova, Tomas Knotek, Jana Tureckova, Miroslava Anderova
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(18): 9689.     CrossRef
Animal models of stroke
Yanyu Li, Jingjing Zhang
Animal Models and Experimental Medicine.2021; 4(3): 204.     CrossRef
Translating intracarotid artery transplantation of bone marrow-derived NCS-01 cells for ischemic stroke: Behavioral and histological readouts and mechanistic insights into stem cell therapy
Yuji Kaneko, Jea-Young Lee, Naoki Tajiri, Julian P. Tuazon, Trenton Lippert, Eleonora Russo, Seong-Jin Yu, Brooke Bonsack, Sydney Corey, Alexandreya B. Coats, Chase Kingsbury, Thomas N. Chase, Minako Koga, Cesar V. Borlongan
Stem Cells Translational Medicine.2020; 9(2): 203.     CrossRef
Safety and Efficacy of Otaplimastat in Patients with Acute Ischemic Stroke Requiring tPA (SAFE‐TPA): A Multicenter, Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Phase 2 Study
Jong S. Kim, Kyung Bok Lee, Jong‐Ho Park, Sang Min Sung, Kyungmi Oh, Eung‐Gyu Kim, Dae‐il Chang, Yang Ha Hwang, Eun‐Jae Lee, Won‐Ki Kim, Chung Ju, Byung Su Kim, Jei‐Man Ryu
Annals of Neurology.2020; 87(2): 233.     CrossRef
Bone Marrow-Derived NCS-01 Cells Advance a Novel Cell-Based Therapy for Stroke
John Brown, You Jeong Park, Jea-Young Lee, Thomas N. Chase, Minako Koga, Cesar V. Borlongan
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(8): 2845.     CrossRef
Temperature-Induced Changes in Reperfused Stroke: Inflammatory and Thrombolytic Biomarkers
Paulo Ávila-Gómez, Pablo Hervella, Andrés Da Silva-Candal, María Pérez-Mato, Manuel Rodríguez-Yáñez, Iria López-Dequidt, José M. Pumar, José Castillo, Tomás Sobrino, Ramón Iglesias-Rey, Francisco Campos
Journal of Clinical Medicine.2020; 9(7): 2108.     CrossRef
Neuroprotective Effects of Isosteviol Sodium in Murine Brain Capillary Cerebellar Endothelial Cells (cerebEND) After Hypoxia
Nils Rösing, Ellaine Salvador, Paul Güntzel, Christoph Kempe, Malgorzata Burek, Ulrike Holzgrabe, Vladimir Soukhoroukov, Christian Wunder, Carola Förster
Frontiers in Cellular Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef
Crosstalk between Inflammation and the BBB in Stroke
Yuyou Huang, Shengpan Chen, Yumin Luo, Ziping Han
Current Neuropharmacology.2020; 18(12): 1227.     CrossRef
Selective endovascular cooling for stroke entails brain-derived neurotrophic factor and splenic IL-10 modulation
Sydney Corey, Diego Incontri Abraham, Yuji Kaneko, Jea-Young Lee, Cesar V. Borlongan
Brain Research.2019; 1722: 146380.     CrossRef
Rationale and design to assess the efficacy and safety of HT047 in patients with acute ischemic stroke
Sung Hyuk Heo, Jungbin Song, Bum Joon Kim, Hocheol Kim, Dae-Il Chang
Medicine.2019; 98(43): e17655.     CrossRef