Calcium Intake and Serum Calcium Level in Relation to the Risk of Ischemic Stroke: Findings from the REGARDS Study
Daniel T. Dibaba, Pengcheng Xun, Alyce D. Fly, Aurelian Bidulescu, Cari L. Tsinovoi, Suzanne E. Judd, Leslie A. McClure, Mary Cushman, Frederick W. Unverzagt, Ka He
J Stroke. 2019;21(3):312-323.   Published online 2019 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2019.00542
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Elevated Calcium after Acute Ischemic Stroke Predicts Severity and Prognosis
Yueqi Zhang, Guangjian Zhang, Xuecong Chen
Molecular Neurobiology.2024; 61(1): 266.     CrossRef
Association between serum calcium and prognosis in patients with acute ischemic stroke in ICU: analysis of the MIMIC-IV database
Caijiao Wu, Xiaorong Li, Jiaxing Li, Ruiling Huo, Huihan Zhao, Yanping Ying
BMC Anesthesiology.2024;[Epub]     CrossRef
Electrolyte Imbalance and Neurologic Injury
Jordan Poe, Sai Sriram, Yusuf Mehkri, Brandon Lucke-Wold
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.2024; 23(7): 841.     CrossRef
L-shaped association of serum calcium with all-cause and CVD mortality in the US adults: A population-based prospective cohort study
Xinran Hou, Jie Hu, Zhuoyi Liu, E. Wang, Qulian Guo, Zhong Zhang, Zongbin Song
Frontiers in Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
Preventative and therapeutic potential of animal milk components against COVID‐19: A comprehensive review
Parminder Singh, Roberto Hernandez‐Rauda, Oscar Peña‐Rodas
Food Science & Nutrition.2023; 11(6): 2547.     CrossRef
Interpretable machine learning for predicting 28-day all-cause in-hospital mortality for hypertensive ischemic or hemorrhagic stroke patients in the ICU: a multi-center retrospective cohort study with internal and external cross-validation
Jian Huang, Huaqiao Chen, Jiewen Deng, Xiaozhu Liu, Tingting Shu, Chengliang Yin, Minjie Duan, Li Fu, Kai Wang, Song Zeng
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of calcium and magnesium on inflammatory cytokines in accidentally multiple fracture adults
Yongxing Song, Long Xu, Xin Jin, Deqing Chen, Xiuhui Jin, Guangtao Xu
Medicine.2022; 101(1): e28538.     CrossRef
Dietary calcium intake in relation to blood lipids and lipoproteins profiles: A systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies
Zahra Hajhashemy, Parisa Rouhani, Parvane Saneei
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.2022; 32(7): 1609.     CrossRef
Admission Serum Calcium Level and Short-Term Mortality After Acute Ischemic Stroke: A Secondary Analysis Based on a Norwegian Retrospective Cohort
Yuzhao Lu, Xin Ma, Kiarash Tazmini, Ming Yang, Xiaobing Zhou, Yang Wang
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between serum calcium levels and first stroke: A community-based nested case-control study
Congcong Ding, Chonglei Bi, Tengfei Lin, Lishun Liu, Yun Song, Binyan Wang, Ping Wang, Chongqian Fang, Hai Ma, Xiao Huang, Xiping Xu, Hao Zhang, Lihua Hu, Yong Huo, Xiaobin Wang, Huihui Bao, Xiaoshu Cheng
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Higher serum albumin-corrected calcium levels are associated with revascularization and poor outcome after mechanical thrombectomy
Xinwei He, Baomei Lin, Taotao Tao, Qiuyue Chen, Jinhua Wang, Jiaolei Jin
BMC Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Serum calcium and long-term outcome after ischemic stroke: Results from the China National stroke registry III
Jun-Fang Zhang, Xia Meng, Jing Jing, Yuesong Pan, Yi-Long Wang, Xing-Quan Zhao, Jin-Xi Lin, Xin-Sheng Han, Bin-Bin Song, Zheng-Chang Jia, Song-Di Wu, Xiao-Fei Chen, Wen-Jun Xue, Yun-Cheng Wu, Yong-Jun Wang
Atherosclerosis.2021; 325: 24.     CrossRef
Low serum calcium: a new, important indicator of COVID-19 patients from mild/moderate to severe/critical
Xi Zhou, Dong Chen, Lan Wang, Yuanyuan Zhao, Lai Wei, Zhishui Chen, Bo Yang
Bioscience Reports.2020;[Epub]     CrossRef