Delayed Lesions on Diffusion-Weighted Imaging in Initially Lesion-Negative Stroke Patients
Kitae Kim, Beom Joon Kim, Jaewon Huh, Seong Kyu Yang, Mi Hwa Yang, Moon-Ku Han, Cheolkyu Jung, Byung Se Choi, Jae Hyoung Kim, Hee-Joon Bae
J Stroke. 2021;23(1):69-81.   Published online 2021 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2020.02110
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Presenting Symptoms and Diffusion-Weighted MRI Positivity by Time After Transient Neurologic Events
Koji Tanaka, Shelagh B. Coutts, Raed A. Joundi, Nishita Singh, Tohiyuki Uehara, Tomoyuki Ohara, Masatoshi Koga, Junpei Koge, Kazunori Toyoda, Andrew M. Penn, Robert F. Balshaw, Maximilian M.B. Bibok, Kristine Votova, Eric E. Smith, Kazuo Minematsu, Andrew
Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Natural Course of Diffusion-Weighted Image-Negative Stroke Dysphagia: A Case Report
Hyun Woo Cho, Min Seung Kim, Yeon Jun Kim, Yeong Jae Kim, Soo Jin Jung, Jihyun Park
Journal of the Korean Dysphagia Society.2024; 14(1): 54.     CrossRef
Transient ischemic attack in the vertebrobasilar vascular territory as a cause of isolated vertigo
A. A. Kulesh
Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.2024; 16(1): 16.     CrossRef
Posterior circulation ischemic stroke: radiomics-based machine learning approach to identify onset time from magnetic resonance imaging
Zhenhao Liu, Shiyu Zhang, Yuxin Wang, Hui Xu, Yongqiang Gao, Hong Jin, Yufeng Zhang, Hongyang Wu, Jun Lu, Peipei Chen, Peng-Gang Qiao, Zhenghan Yang
Neuroradiology.2024;[Epub]     CrossRef
Risk of future stroke in patients with a diagnosis of peripheral vertigo in the emergency department
Jeong‐Yoon Choi, Seok Kim, Dachung Boo, Sooyoung Yoo, Hyo‐Jung Kim, Jun Yup Kim, Keon‐Joo Lee, Jihoon Kang, Beom Joon Kim, Moon‐Ku Han, Hee‐Joon Bae, Ji‐Soo Kim
European Journal of Neurology.2023; 30(7): 2062.     CrossRef
Perfusion deficits in thrombolysis-treated acute ischemic stroke patients with negative or positive diffusion-weighted imaging
Cuiting Zhu, Wei Qin, Jihua Xu, Wenli Hu
BMC Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
In-hospital clinical outcomes in diffusion weighted imaging-negative stroke treated with intravenous thrombolysis
Guangshuo Li, Xueyan Feng, Chuanying Wang, Yahui Hao, Shang Wang, Yunyun Xiong, Xingquan Zhao
BMC Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Diffusion kurtosis imaging in patients with tissue-negative transient ischemic attack
Jia Zhou, Rui He, Xiaoyu Xu, Xiaoer Wei, Minghua Li, Feng Wang, Yuehua Li
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
The Clinical Significance of the Hyperintense Acute Reperfusion Marker Sign in Subacute Infarction Patients
Ji Young Lee, Kyung Mi Lee, Hyug-Gi Kim, Ho-Geol Woo, Jin San Lee, Eui Jong Kim
Diagnostics.2021; 11(11): 2161.     CrossRef
Frequency and Causes of False Negative Diffusion-Weighted Imaging in Acute Ischemic Stroke
Burc Esra SAHİN
Middle Black Sea Journal of Health Science.2021; 7(2): 230.     CrossRef