Post-Stroke Cognitive Impairment: Pathophysiological Insights into Brain Disconnectome from Advanced Neuroimaging Analysis Techniques
Jae-Sung Lim, Jae-Joong Lee, Choong-Wan Woo
J Stroke. 2021;23(3):297-311.   Published online 2021 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2021.02376
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Early cognitive dysfunction development immunological predictors in the ischemic stroke acute period
A. M. Tynterova
Russian neurological journal.2024; 29(2): 24.     CrossRef
The impact of medial temporal and parietal atrophy on cognitive function in dementia
Noor Alia Susianti, Astuti Prodjohardjono, Amelia Nur Vidyanti, Indarwati Setyaningsih, Abdul Gofir, Cempaka Thursina Srie Setyaningrum, Christantie Effendy, Nurhuda Hendra Setyawan, Ismail Setyopranoto
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Increased Risk of Dementia after Transient Global Amnesia: A Nationwide Population-Based, Longitudinal Follow-Up Study in South Korea
Seung-Jae Lee, Tae-Kyeong Lee, Yoon-Jong Bae, Mina Kim
Neuroepidemiology.2024; : 1.     CrossRef
Predictors of post stroke cognitive impairment: VITATOPS cognition substudy
Isabel Siow, Kaavya Narasimhalu, Keng Siang Lee, Hong Kuang Tan, Simon Kang Seng Ting, Shahul Hameed, Hui Meng Chang, Deidre Anne De Silva, Christopher Li Hsian Chen, Eng King Tan
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(6): 107718.     CrossRef
EEG biomarkers analysis in different cognitive impairment after stroke: an exploration study
Mengxue Xu, Yucheng Zhang, Yue Zhang, Xisong Liu, Kunqiang Qing
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
A Decade of Dedication: Pioneering Perspectives on Neurological Diseases and Mental Illnesses
Masaru Tanaka, László Vécsei
Biomedicines.2024; 12(5): 1083.     CrossRef
Therapeutic effect and mechanisms of traditional Chinese medicine compound (Qilong capsule) in the treatment of ischemic stroke
Jian Lyu, Yi Liu, Fumei Liu, Guangyu Liu, Yang Gao, Ruili Wei, Yefeng Cai, Xiaoming Shen, Dexi Zhao, Xingquan Zhao, Yingzhen Xie, Haiqing Yu, Yan Chai, Jingxiao Zhang, Yunling Zhang, Yanming Xie
Phytomedicine.2024; 132: 155781.     CrossRef
Effects of Mobile Intelligent Cognitive Training for Patients with Post-Stroke Cognitive Impairment: A 12-Week, Multicenter, Randomized Controlled Study
Kaiyue Han, Guangliang Liu, Nan Liu, Jiangyi Li, Jianfeng Li, Lihua Cui, Ming Cheng, Junzi Long, Xingxing Liao, Zhiqing Tang, Ying Liu, Jiajie Liu, Jiarou Chen, Haitao Lu, Hao Zhang, Yanning Cai
Journal of Alzheimer's Disease.2024; : 1.     CrossRef
Objectifying subjective memory complaints: VR-based Verbal Word Learning Test in chronic stroke patients
Jill Kerckhoffs, Marilien Claire Marzolla, Danai Lytrokapi, Cyrella Wendker, Hella Thielen, Céline R. Gillebert, Ieke Winkens, Arjan Blokland
Applied Neuropsychology: Adult.2024; : 1.     CrossRef
Diagnosing vascular cognitive impairment: Current challenges and future perspectives
J Matthijs Biesbroek, Geert Jan Biessels
International Journal of Stroke.2023; 18(1): 36.     CrossRef
Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on post-stroke patients with cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis
Kun-Peng Li, Jie Sun, Cai-Qin Wu, Xu-fei An, Jia-Jia Wu, Mou-Xiong Zheng, Xu-Yun Hua, Jian-Guang Xu
Behavioural Brain Research.2023; 439: 114229.     CrossRef
Efficacy and safety of oxiracetam in patients with vascular cognitive impairment: A multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled, phase IV clinical trial
Jae-Sung Lim, Juneyoung Lee, Yeonwook Kang, Hyun-Tae Park, Dong-Eog Kim, Jae-Kwan Cha, Tai Hwan Park, Jae-Hyuk Heo, Kyung Bok Lee, Jong-Moo Park, Mi Sun Oh, Eung-Gyu Kim, Dae-Il Chang, Sung Hyuk Heo, Man-Seok Park, HyunYoung Park, SangHak Yi, Yeong Bae Le
Contemporary Clinical Trials.2023; 126: 107108.     CrossRef
Incidence and risk factors of post-stroke cognitive impairment in convalescent elderly patients with first-episode acute ischemic stroke
Yingying Ji, Xiaolong Wang, Han Wu, Xuemei Ni, Caili Ren, Tong Wang, Haohao Zhu, Ying Jiang, Kai Zheng
Asian Journal of Psychiatry.2023; 84: 103583.     CrossRef
Causal Associations between Functional/Structural Connectivity and Stroke: A Bidirectional Mendelian Randomization Study
Yisong Wang, Longtao Yang, Jun Liu
Biomedicines.2023; 11(6): 1575.     CrossRef
Alteration in brain functional connectivity in patients with post-stroke cognitive impairment during memory task: A fNIRS study
Ying Kong, Wenna Peng, Jing Li, Chunjiao Zhu, Changjie Zhang, Yongmei Fan
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2023; 32(9): 107280.     CrossRef
Prediction of post-stroke cognitive impairment after acute ischemic stroke using machine learning
Minwoo Lee, Na-Young Yeo, Hyo-Jeong Ahn, Jae-Sung Lim, Yerim Kim, Sang-Hwa Lee, Mi Sun Oh, Byung-Chul Lee, Kyung-Ho Yu, Chulho Kim
Alzheimer's Research & Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
Machine learning-based prediction of post-stroke cognitive status using electroencephalography-derived brain network attributes
Minwoo Lee, Yuseong Hong, Sungsik An, Ukeob Park, Jaekang Shin, Jeongjae Lee, Mi Sun Oh, Byung-Chul Lee, Kyung-Ho Yu, Jae-Sung Lim, Seung Wan Kang
Frontiers in Aging Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Neuroplastic Changes Associated With Hybrid Exercise-Cognitive Training in Stroke Survivors With Mild Cognitive Decline: A Randomized Controlled Trial
Ting-Ting Yeh, Ku-Chou Chang, Jiun-Jie Wang, Wei-Che Lin, Ching-Yi Wu
Neurorehabilitation and Neural Repair.2023; 37(9): 662.     CrossRef
Virtual reality technology in the rehabilitation of post-stroke cognitive impairment: an opinion article on recent findings
Ting Zhang, Wei Liu, Qingping Bai, Song Gao
Frontiers in Psychology.2023;[Epub]     CrossRef
Role of microRNA-34a in blood–brain barrier permeability and mitochondrial function in ischemic stroke
Cole T. Payne, Sidra Tabassum, Silin Wu, Heng Hu, Aaron M. Gusdon, Huimahn A. Choi, Xuefang S. Ren
Frontiers in Cellular Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Potential Biomarkers for Post-Stroke Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis
Ka Young Kim, Ki Young Shin, Keun-A Chang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(2): 602.     CrossRef
When cognitive impairment has a vascular origin
Simona Lattanzi, Afshin A. Divani, Francesco Brigo
The Journal of Clinical Hypertension.2022; 24(7): 858.     CrossRef
Pathophysiological insight into transient global amnesia from quantitative electroencephalography
Keun-Hwa Jung, Da-jin Kang, Woo-Jin Lee, Hyo-Shin Son, Sohyun Kim, Seung Wan Kang
Neurobiology of Disease.2022; 170: 105778.     CrossRef
Potential Benefits of Music Therapy on Stroke Rehabilitation
Chengyan Xu, Zixia He, Zhipeng Shen, Fei Huang, Shao Liang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Risk of dementia according to the smoking habit change after ischemic stroke: a nationwide population-based cohort study
Dae Young Cheon, Kyung do Han, Mi Sun Oh, Kyung-Ho Yu, Byung-Chul Lee, Chi-Hun Kim, Yerim Kim, Sang-Hwa Lee, Chulho Kim, Jae-Sung Lim, Minwoo Lee
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Poststroke Cognitive Impairment: A Longitudinal Follow-Up and Pre/Poststroke Mini-Mental State Examination Comparison
Chien-Tai Hong, Hsun-Hua Lee, Chen-Chih Chung, Wei-Ting Chiu, Ting-Yi Lee, David Yen-Ting Chen, Li-Kai Huang, Chaur-Jong Hu, Lung Chan
Current Alzheimer Research.2022; 19(10): 716.     CrossRef