The Impact of Genetically Proxied AMPK Activation, the Target of Metformin, on Functional Outcome Following Ischemic Stroke
Mengmeng Wang, Zhizhong Zhang, Marios K. Georgakis, Ville Karhunen, Dandan Liu
J Stroke. 2023;25(2):266-271.   Published online 2023 May 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2022.03230
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Serum heme oxygenase‐1 level predicts clinical outcome after acute ischemic stroke
Huan Wang, Ting Cui, Yaqi Chen, Mingxi Chen, Shihong Zhang, Xinyi Leng, Deren Wang
CNS Neuroscience & Therapeutics.2024;[Epub]     CrossRef
Adenosine 5’monophosphate-activated protein kinase activation reduces the risks of psoriasis and its comorbidities: a Mendelian randomization study in the UK Biobank
Yi Xiao, Danrong Jing, Guowei Zhou, Zhenwei Tang, Cong Peng, Yehong Kuang, Wu Zhu, Xiang Chen, Hong Liu, Minxue Shen
Rheumatology.2023;[Epub]     CrossRef