Dissecting Causal Relationships Between Gut Microbiota, Blood Metabolites, and Stroke: A Mendelian Randomization Study
Qi Wang, Huajie Dai, Tianzhichao Hou, Yanan Hou, Tiange Wang, Hong Lin, Zhiyun Zhao, Mian Li, Ruizhi Zheng, Shuangyuan Wang, Jieli Lu, Yu Xu, Ruixin Liu, Guang Ning, Weiqing Wang, Yufang Bi, Jie Zheng, Min Xu
J Stroke. 2023;25(3):350-360.   Published online 2023 Sep 26     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2023.00381
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Inferring the genetic effects of serum homocysteine and vitamin B levels on autism spectral disorder through Mendelian randomization
Tianyu Jin, Wei Huang, Qiongyi Pang, Zitian He, Linran Yuan, Haojie Zhang, Dalin Xing, Shunyuan Guo, Tong Zhang
European Journal of Nutrition.2024; 63(3): 977.     CrossRef
Investigating causal associations among gut microbiota, metabolites, and psoriatic arthritis: a Mendelian randomization study
Xiao Xu, Lin-yun Wu, Shu-yun Wang, Min Yan, Yuan-Hong Wang, Li Li, Zhi-ling Sun, Ji-Xiang Zhao
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Commentary: Causal effects of specific gut microbiota on bone mineral density: a two-sample Mendelian randomization study
Jiahao Chen, Xiang Guo, Hong Song
Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
Exploration of the causal associations between circulating inflammatory proteins, immune cells, and neuromyelitis optica spectrum disorder: a bidirectional Mendelian randomization study and mediation analysis
Zhiqing Chen, Yujin Guo, Huaiyu Sun, Wuqiong Zhang, Shuai Hou, Yu Guo, Xiaohui Ma, Hongmei Meng
Frontiers in Aging Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
Exploring the causal association between genetically determined circulating metabolome and hemorrhagic stroke
Yaolou Wang, Yingjie Shen, Qi Li, Hangjia Xu, Aili Gao, Kuo Li, Yiwei Rong, Shang Gao, Hongsheng Liang, Xiangtong Zhang
Frontiers in Nutrition.2024;[Epub]     CrossRef
The causal relationship between immune cells mediating FIT3L, CCL4, OSM, and skin‚Äźderived deteriorated tumors
Wanli Gong, Jiayi Zhou, Yaqi Hou, juan Zhang, Peifeng He, Qi Yu
Skin Research and Technology.2024;[Epub]     CrossRef