Update of Anticoagulation Use in Cardioembolic Stroke With a Special Reference to Endovascular Treatment
Apostolos Safouris, Klearchos Psychogios, Lina Palaiodimou, Peter Orosz, George Magoufis, Odysseas Kargiotis, Aikaterini Theodorou, Theodore Karapanayiotides, Stavros Spiliopoulos, Sándor Nardai, Amrou Sarraj, Thanh N. Nguyen, Shadi Yaghi, Silke Walter, Simona Sacco, Guillaume Turc, Georgios Tsivgoulis
J Stroke. 2024;26(1):13-25.   Published online 2024 Jan 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2023.01578
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Timing of oral anticoagulants initiation for atrial fibrillation after acute ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis
Lina Palaiodimou, Maria-Ioanna Stefanou, Aristeidis H Katsanos, Gian Marco De Marchis, Diana Aguiar De Sousa, Jesse Dawson, Mira Katan, Theodore Karapanayiotides, Konstantinos Toutouzas, Maurizio Paciaroni, David J Seiffge, Georgios Tsivgoulis
European Stroke Journal.2024;[Epub]     CrossRef