Lacunar Infarction and Small Vessel Disease: Pathology and Pathophysiology
Louis R Caplan
J Stroke. 2015;17(1):2-6.   Published online 2015 Jan 30     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2015.17.1.2
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tirofiban combined with Aspirin in the Treatment of Acute Penetrating Artery Territory Infarction (STRATEGY): protocol for a multicentre, randomised controlled trial
Xiaoling Liao, Shuo Feng, Yicong Wang, Yuesong Pan, Weiqi Chen, Hui Qu, Xingquan Zhao, Liping Liu, Yongjun Wang, Yilong Wang
Stroke and Vascular Neurology.2024; 9(1): 75.     CrossRef
Relationships between intracranial arterial dolichoectasia and small vessel disease in patients with ischaemic stroke: a systematic review and meta-analysis
Kitti Thiankhaw, Hatice Ozkan, Gareth Ambler, David J. Werring
Journal of Neurology.2024; 271(2): 772.     CrossRef
Neuroprotection during Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke: A Review of Future Therapies
Vikalpa Dammavalam, Sandra Lin, Sayedatun Nessa, Neil Daksla, Kamil Stefanowski, Ana Costa, Sergio Bergese
International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(2): 891.     CrossRef
Vascular architecture mapping reveals sex-specific changes in cerebral microvasculature with aging
Anja Hohmann, Ke Zhang, Johann M.E. Jende, Christoph M. Mooshage, Kai Görgen, Lukas T. Rotkopf, Heinz-Peter Schlemmer, Philipp Vollmuth, Martin Bendszus, Wolfgang Wick, Felix T. Kurz
Imaging Neuroscience.2024; 2: 1.     CrossRef
Cerebral small vessel disease and stroke: Linked by stroke aetiology, but not stroke lesion location or size
Christoph Sperber, Arsany Hakim, Laura Gallucci, Marcel Arnold, Roza M. Umarova
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2024; 33(4): 107589.     CrossRef
FLAIR signal intensity ratio predicts small subcortical infarct early neurologic deterioration: a cross-sectional study
Eric D. Goldstein, Fayez H. Fayad, Asghar Shah, Noora Fayad, Kelvin Chang, Ethan Snow, Liqi Shu, Shadi Yaghi
Neuroradiology.2024;[Epub]     CrossRef
Risk factors, clinical presentation and 1-year outcome of ischemic stroke caused by small artery disease
Tarek Mohammed Elgammal, Hazem Abd El Rahman Fayed, Ahmed Mohamad Basiouny El Shamy, Mohammed Adel Eltomy, Moustafa Mahgoub Awwad
The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery.2024;[Epub]     CrossRef
Association Between Head Computed Tomography Findings and In-Hospital Mortality in COVID-19 Patients
Kensaku Yoshida, Mikio Nakajima, Richard H Kaszynski, Masayoshi Horino, Takuma Higo
Cureus.2024;[Epub]     CrossRef
Seven-and-a-half syndrome
Zhihong Xu, Yuying Zhao, Chuanzhu Yan, Kunqian Ji
Practical Neurology.2024; 24(3): 250.     CrossRef
Blood-based biomarkers of cerebral small vessel disease
Liu-Yun Wu, Yuek Ling Chai, Irwin K. Cheah, Rachel S.L. Chia, Saima Hilal, Thiruma V. Arumugam, Christopher P. Chen, Mitchell K.P. Lai
Ageing Research Reviews.2024; 95: 102247.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Ischemic Disease: A Source of Patient Panic or a Case of Pragmatic Reporting?
Yi Zhang, Ramin E. Hamidi, Mohiuddin Hadi
Seminars in Roentgenology.2024; 59(2): 157.     CrossRef
Demography and Etiology of Ischemic Stroke in 18–45 Years
Shivangi Garg, Pushpendra Nath Renjen, Kamal Ahmad, Dinesh Mohan Chaudhari, Priyal, Anjali Mishra
Apollo Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Prediction of early neurologic deterioration in patients with perforating artery territory infarction using machine learning: a retrospective study
Wei Liu, Longbin Jia, Lina Xu, Fengbing Yang, Zixuan Guo, Jinna Li, Dandan Zhang, Yan Liu, Han Xiang, Hongjiang Cheng, Jing Hou, Shifang Li, Huimin Li
Frontiers in Neurology.2024;[Epub]     CrossRef
Role of the vessel morphology on the lenticulostriate arteries hemodynamics during atrial fibrillation: A CFD-based multivariate regression analysis
Andrea Saglietto, Francesco Tripoli, Jaco Zwanenburg, Geert Jan Biessels, Gaetano Maria De Ferrari, Matteo Anselmino, Luca Ridolfi, Stefania Scarsoglio
Computer Methods and Programs in Biomedicine.2024; 254: 108303.     CrossRef
Lenticulostriate artery length and middle cerebral artery plaque as predictors of early neurological deterioration in single subcortical infarction
Yuying Yan, Shuai Jiang, Tang Yang, Ye Yuan, Changyi Wang, Qiao Deng, Tao Wu, Lu Tang, Simiao Wu, Jiayu Sun, Bo Wu
International Journal of Stroke.2023; 18(1): 95.     CrossRef
Antiplatelet therapy for secondary prevention of lacunar stroke: a systematic review and network meta-analysis
Xiaowen Hou, Kaiwen Cen, Ying Cui, Yuhong Zhang, Xu Feng
European Journal of Clinical Pharmacology.2023; 79(1): 63.     CrossRef
Human blood metabolites and lacunar stroke: A Mendelian randomization study
Meng-Nan Guo, Xiao-Yan Hao, Jie Tian, Yun-Chao Wang, Jia-Di Li, Yu Fan, Jing-Jing Shi, Dong-Rui Ma, Shuang-Jie Li, Chun-Yan Zuo, Yuan-Yuan Liang, Meng-Jie Li, Si Shen, Fen Liu, Da-Bao Yao, Yu-Ming Xu, Chang-He Shi
International Journal of Stroke.2023; 18(1): 109.     CrossRef
Old thalamic lacunes contralateral to a supratentorial intracerebral hemorrhage are associated with an unfavorable outcome
Motohiro Okumura, Takeo Sato, Takahiro Maku, Tomomichi Kitagawa, Hiroki Takatsu, Teppei Komatsu, Kenichi Sakuta, Kenichiro Sakai, Tadashi Umehara, Hidetaka Mitsumura, Hidetomo Murakami, Yasuyuki Iguchi
Journal of the Neurological Sciences.2023; 444: 120523.     CrossRef
Risk factors related to early neurological deterioration in lacunar stroke and its influence on functional outcome
Changhong Tan, Lili Zhao, Chengcheng Dai, Yi Liang, Hang Liu, Yuke Zhong, Guohui Liu, Lijuan Mo, Fen Den, Xi Liu, Lifen Chen
International Journal of Stroke.2023; 18(6): 681.     CrossRef
Relationship between glycemic variability and cognitive function in lacune patients with type 2 diabetes
Qi-Zhe Meng, Yang Wang, Bing Li, Zhi Xi, Ming Wang, Jia-Qi Xiu, Xiao-Peng Yang
World Journal of Clinical Cases.2023; 11(5): 1019.     CrossRef
Impact on etiology diagnosis by high-resolution vessel wall imaging in young adults with ischemic stroke or transient ischemic attack
Wen-wen He, Shan-shan Lu, Song Ge, Ping Gu, Zi-zhen Shen, Fei-yun Wu, Hai-bin Shi
Neuroradiology.2023; 65(6): 1015.     CrossRef
Multimodality neuroimaging in vascular mild cognitive impairment: A narrative review of current evidence
Qiuping Liu, Xuezhu Zhang
Frontiers in Aging Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
HMGB1, angel or devil, in ischemic stroke
Bin Gao, Shuwen Wang, Jiangfeng Li, Nannan Han, Hanming Ge, Gejuan Zhang, Mingze Chang
Brain and Behavior.2023;[Epub]     CrossRef
Preliminary study of the interactive effects of coronary heart disease and lacunar infarction on renal function in patients with type 2 diabetes mellitus by gender
Hongdian Li, Mingxuan Li, Shaoning Dong, Ao Dong, Jing Wang, Yuanyuan Zhu, Yuanyuan Deng, Shu Chen, Mianzhi Zhang
Journal of Diabetes and its Complications.2023; 37(6): 108477.     CrossRef
CT Perfusion in Lacunar Stroke: A Systematic Review
Marialuisa Zedde, Manuela Napoli, Ilaria Grisendi, Federica Assenza, Claudio Moratti, Franco Valzania, Rosario Pascarella
Diagnostics.2023; 13(9): 1564.     CrossRef
Effects of Acupuncture upon cerebral hemodynamics in cerebral small vessel disease: A pilot study
Endy-Chun-hung Tang, Alexander-Yuk-lun Lau, David AU, Yanli Ju, Bonnie-Yin-Ka Lam, Adrian Wong, Lisa Au, Vincent-Chung-tong Mok
Cerebral Circulation - Cognition and Behavior.2023; 4: 100168.     CrossRef
Association of blood pressure with brain perfusion and structure: A population-based prospective study
Xiaoshuai Li, Ying Hui, Huijing Shi, Xinyu Zhao, Rui Li, Qian Chen, Han Lv, Jing Li, Shuohua Chen, Pengfei Zhao, Yuntao Wu, Shouling Wu, Zhenchang Wang
European Journal of Radiology.2023; 165: 110889.     CrossRef
Perfusion Status in Lacunar Stroke: A Pathophysiological Issue
Marialuisa Zedde, Manuela Napoli, Ilaria Grisendi, Federica Assenza, Claudio Moratti, Franco Valzania, Rosario Pascarella
Diagnostics.2023; 13(12): 2003.     CrossRef
Basal Ganglia and Brainstem Located Cerebral Microbleeds Contributed to Gait Impairment in Patients with Cerebral Small Vessel Disease
He-Jiao Mao, Jiang-Xia Zhang, Wen-Cheng Zhu, Hao Zhang, Xiang-Min Fan, Fei Han, Jun Ni, Li-Xin Zhou, Ming Yao, Feng Tian, Ning Su, Yi-Cheng Zhu
Journal of Alzheimer's Disease.2023; 94(3): 1005.     CrossRef
Risk factors for stroke recurrence in young patients with first-ever ischemic stroke: A meta-analysis
Yu Xia, Han Liu, Rui Zhu
World Journal of Clinical Cases.2023; 11(26): 6122.     CrossRef
Atrial fibrillation hemodynamic effects on lenticulostriate arteries identified at 7‐Tesla cerebral magnetic resonance imaging
Andrea Saglietto, Stefania Scarsoglio, Francesco Tripoli, Jaco Zwanenburg, Geert Jan Biessels, Gaetano Maria De Ferrari, Luca Ridolfi, Matteo Anselmino
Clinical and Translational Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Isolation and Cultivation of Vascular Smooth Muscle Cells from the Mouse Circle of Willis
Wei Chang, Yajuan Li, Fengzhou Liu, Kehai Zang, Peiran Zhang, Shuai Qu, Jingyu Zhao, Junhui Xue
Journal of Vascular Research.2023; 60(4): 234.     CrossRef
Acute minocycline treatment inhibits microglia activation, reduces infarct volume, and has domain-specific effects on post-ischemic stroke cognition in rats
S.J. Myers, V. Agapova, S.V. Patel, S.H. Hayes, L.A. Sposato, B.L. Allman, S.N. Whitehead
Behavioural Brain Research.2023; 455: 114680.     CrossRef
Parkinsonism and cerebrovascular disease
Manisha Narasimhan, Raymond Schwartz, Glenda Halliday
Journal of the Neurological Sciences.2022; 433: 120011.     CrossRef
The Potential Impact of Neuroimaging and Translational Research on the Clinical Management of Lacunar Stroke
Salvatore Rudilosso, Alejandro Rodríguez-Vázquez, Xabier Urra, Adrià Arboix
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(3): 1497.     CrossRef
Associations Between Cerebral Vasoreactivity and Cognitive Function in the Middle-Aged Non-Demented Population
Wan-Ting Chen, Nai-Fang Chi, Hao-Min Cheng, Yu-Ting Ko, Shao-Yuan Chuang, Wen-Harn Pan, Chen-Huan Chen, Chih-Ping Chung, Pei-Ning Wang
Journal of Alzheimer's Disease.2022; 86(2): 679.     CrossRef
Progression of neuroimaging markers of cerebral small vessel disease in older adults: A 6-year follow-up study
Yuanjing Li, Grégoria Kalpouzos, Erika J Laukka, Serhiy Dekhtyar, Lars Bäckman, Laura Fratiglioni, Chengxuan Qiu
Neurobiology of Aging.2022; 112: 204.     CrossRef
Clinical particularities regarding rehabilitation treatment of a young patient with right pontine ischemic stroke, resulting in dysarthria and left side brachial and crural hemiparesis, and quite recent COVID-19 history
Ana Andreea Cristea, Theodora Ionescu, Aura Spînu, Ștefan Busnatu, Alexandru Ion, Cristina Popescu, Gelu Onose
Balneo and PRM Research Journal.2022; (Vol.13, no): 484.     CrossRef
Impact of Encephalomalacia and White Matter Hyperintensities on ASPECTS in Patients With Acute Ischemic Stroke: Comparison of Automated and Radiologist-Derived Scores
Lixiang Huang, Qian Liu, Xiudi Lu, Song Liu, Chen Cao, Zhiyun Wang, Xuening Zhang, Shuang Xia
American Journal of Roentgenology.2022; 218(5): 878.     CrossRef
Usefulness of the Atherosclerosis Risk Score for Patients With Acute Infarction in the Lenticulostriate Artery Region
Hikaru Nakamura, Kei Sato, Kosuke Hirayama, Yukishige Hayashi, Yoshiharu Tokunaga
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Prognosis and antiplatelet therapy of small single subcortical infarcts in penetrating artery territory: a post hoc analysis of the Third China National Stroke Registry
Yu-Yuan Xu, Jing Jing, Yi-Jun Zhang, An-Xin Wang, Zi-Xiao Li, Li-Ping Liu, Xing-Quan Zhao, Yi-Long Wang, Hao Li, Xia Meng, Yong-Jun Wang
BMJ Neurology Open.2022; 4(1): e000267.     CrossRef
Cerebral small vessel disease alters neurovascular unit regulation of microcirculation integrity involved in vascular cognitive impairment
Qin Yang, Xiaobo Wei, Bin Deng, Zihan Chang, Dana Jin, Yonghua Huang, John H. Zhang, Midori A. Yenari, Kunlin Jin, Qing Wang
Neurobiology of Disease.2022; 170: 105750.     CrossRef
Progressive Lacunar Strokes: A Predictive Score
Saima Bashir, Mikel Terceño, Maria Buxó, Yolanda Silva, Juan Álvarez-Cienfuegos, Victor Vera-Monge, Laura Pardo, Montserrat Reina, Carme Gubern-Mérida, Alan Murillo, Joaquín Serena
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2022; 31(8): 106510.     CrossRef
The Association of Nocturnal Blood Pressure Patterns and Other Influencing Factors With Lacunes and Enlarged Perivascular Spaces in Hypertensive Patients
Yang Gao, Weiping Deng, Jialan Sun, Dongqi Yue, Bei Zhang, Yulan Feng, Jun Han, Fanxia Shen, Jin Hu, Yi Fu
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Prospective motion correction and automatic segmentation of penetrating arteries in phase contrast MRI at 7 T
Julia Moore, Jordan Jimenez, Weili Lin, William Powers, Xiaopeng Zong
Magnetic Resonance in Medicine.2022; 88(5): 2088.     CrossRef
DNA Methylation and Ischemic Stroke Risk: An Epigenome-Wide Association Study
Natalia Cullell, Carolina Soriano-Tárraga, Cristina Gallego-Fábrega, Jara Cárcel-Márquez, Nuria P. Torres-Águila, Elena Muiño, Miquel Lledós, Laia Llucià-Carol, Manel Esteller, Manuel Castro de Moura, Joan Montaner, Alba Fernández-Sanlés, Roberto Elosua,
Thrombosis and Haemostasis.2022; 122(10): 1767.     CrossRef
The Characteristics of White Matter Hyperintensities in Patients With Migraine
Catherine D. Chong, Todd J. Schwedt, Meesha Trivedi, Brian W. Chong
Frontiers in Pain Research.2022;[Epub]     CrossRef
Association of compromised cerebral perfusion with lenticulostriate artery impairments in the subacute phase of branch atheromatous disease
Shuai Jiang, Jing-Yu Cui, Yu-Ying Yan, Tang Yang, Wen-Dan Tao, Bo Wu
Therapeutic Advances in Neurological Disorders.2022; 15: 175628642211097.     CrossRef
Homocysteine is related to enlarged perivascular spaces in the brainstem in patients with isolated pontine infarction
Yunting Fu, Wenwei Yun, Zhixiang Zhang, Yi Ma, Lulu Xiao, Min Zhang, Wusheng Zhu
BMC Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between blood viscosity and early neurological deterioration in lacunar infarction
Hyungwoo Lee, JoonNyung Heo, Il Hyung Lee, Young Dae Kim, Hyo Suk Nam
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Treatment of patients with chronic cerebral ischemia: experience of using the combined neuroprotective drug Picamilon Ginkgo
V.V. Zakharov, I.V. Borodulina, N.V. Vakhnina
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2022; 122(9): 95.     CrossRef
Factors associated with two different stroke mechanisms in perforator infarctions regarding the shape of arteries
Sang Hee Ha, Jae-Chan Ryu, Jae-Han Bae, Sujin Koo, Jun Young Chang, Dong-Wha Kang, Sun U. Kwon, Jong S. Kim, Dae-il Chang, Bum Joon Kim
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Dissecting Polygenic Etiology of Ischemic Stroke in the Era of Precision Medicine
Jiang Li, Vida Abedi, Ramin Zand
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(20): 5980.     CrossRef
The neutrophil-to-lymphocyte ratio is an important indicator correlated to early neurological deterioration in single subcortical infarct patients with diabetes
Lijun Fang, Yali Wang, Hong Zhang, Lingling Jiang, Xuehong Jin, Yongquan Gu, Minya Wu, Shaofang Pei, Yongjun Cao
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Risk factors of severe fever with thrombocytopenia syndrome combined with central neurological complications: A five-year retrospective case–control study
Min Wang, Peng Huang, Wei Liu, Weilong Tan, Tianyan Chen, Tian Zeng, Chuanlong Zhu, Jianguo Shao, Hong Xue, Jun Li, Ming Yue
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Annual exposure to PM10 is related to cerebral small vessel disease in general adult population
Han-Yeong Jeong, Hyun-Jin Kim, Ki-Woong Nam, Su-Min Jeong, Hyuktae Kwon, Jin-Ho Park, Hyung-Min Kwon
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
NOTCH3 Mutations and CADASIL Phenotype in Pulmonary Arterial Hypertension Associated with Congenital Heart Disease
Rui Jiang, Kaisheng Lai, Jianping Xu, Xiang Feng, Shaoye Wang, Xiaojian Wang, Zhe Liu
Congenital Heart Disease.2022; 17(6): 675.     CrossRef
Modeling subcortical ischemic white matter injury in rodents: unmet need for a breakthrough in translational research
Yuexian Cui, Xuelian Jin, JunYoung Choi, ByungGon Kim
Neural Regeneration Research.2021; 16(4): 638.     CrossRef
Plaque morphology in acute symptomatic intracranial atherosclerotic disease
Thomas W Leung, Li Wang, Xinying Zou, Yannie Soo, Yuehua Pu, Hing Lung Ip, Anne Chan, Lisa Wing Chi Au, Florence Fan, Sze Ho Ma, Bonaventure Ip, Karen Ma, Alexander Yuk-lun Lau, Howan Leung, Kwok Fai Hui, Richard Li, Siu Hung Li, Michael Fu, Wing Chi Fong
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.2021; 92(4): 370.     CrossRef
Pandemic of the aging society — sporadic cerebral small vessel disease
Alexander Yuk Lun Lau, Bonaventure Yiu Ming Ip, Ho Ko, Bonnie Yin Ka Lam, Lin Shi, Karen Ka Yan Ma, Lisa Wing Chi Au, Yannie Oi Yan Soo, Thomas Wai Hong Leung, Adrian Wong, Vincent Chung Tong Mok
Chinese Medical Journal.2021; 134(2): 143.     CrossRef
Visualization of lenticulostriate artery by intracranial dark-blood vessel wall imaging and its relationships with lacunar infarction in basal ganglia: a retrospective study
Weiwei Xie, Chen Wang, Song Liu, Ruowei Tang, Shengting Chai, Yu Guo, Tianyi Qian, Binge Chang, Qi Yang, Zhaoyang Fan, Shuang Xia
European Radiology.2021; 31(8): 5629.     CrossRef
Diabetes, stroke, and neuroresilience: looking beyond hyperglycemia
Matthew J. Krinock, Neel S. Singhal
Annals of the New York Academy of Sciences.2021; 1495(1): 78.     CrossRef
CADASIL: Klinik-Genetik Korelasyon
Turgay DEMİR, Dilek İŞCAN, Filiz KOÇ, Atıl BİŞGİN
OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE.2021;[Epub]     CrossRef
Clopidogrel Plus Aspirin in Patients With Different Types of Single Small Subcortical Infarction
Guangyao Wang, Xiaomeng Yang, Jing Jing, Xingquan Zhao, Liping Liu, Chunxue Wang, David Wang, Anxin Wang, Xia Meng, Yongjun Wang, Yilong Wang
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Plasma Concentrations of Magnesium and Risk of Dementia: A General Population Study of 102 648 Individuals
Jesper Qvist Thomassen, Janne S Tolstrup, Børge G Nordestgaard, Anne Tybjærg-Hansen, Ruth Frikke-Schmidt
Clinical Chemistry.2021; 67(6): 899.     CrossRef
Emerging Concepts in Vascular Dementia: A Review
Shyamal C. Bir, Muhammad W. Khan, Vijayakumar Javalkar, Eduardo Gonzalez Toledo, Roger E. Kelley
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2021; 30(8): 105864.     CrossRef
Cystlike Lesions as a Late Sequela of Radiotherapy in Pediatric Patients
M.G.D. Veiga, I. Fragata, J. Passos, M. Alves, A.L. Papoila, D. Salgado
American Journal of Neuroradiology.2021; 42(8): 1543.     CrossRef
Relationship Between Cerebral Microbleeds and Aspirin Use Regarding White Matter Hyperintensity Volume
Chi Kyung Kim, Jung-Hoon Han, Han-Yeong Jeong, Kyungmi Oh, Jin-Ho Park, Hyung-Min Kwon
Journal of Neurosonology and Neuroimaging.2021; 13(1): 1.     CrossRef
Deep Cerebral Perforators: Anatomical Distribution and Clinical Symptoms
Valerie Vogels, Ruben Dammers, Martine van Bilsen, Victor Volovici
Stroke.2021;[Epub]     CrossRef
The interplay between gray matter and white matter neurodegeneration in subjective cognitive decline
Nira Cedres, Patricia Diaz-Galvan, Lucio Diaz-Flores, J-Sebastian Muehlboeck, Yaiza Molina, José Barroso, Eric Westman, Daniel Ferreira
Aging.2021; 13(16): 19963.     CrossRef
Neurovascular Alterations in Vascular Dementia: Emphasis on Risk Factors
Sarah Lecordier, Daniel Manrique-Castano, Yara El Moghrabi, Ayman ElAli
Frontiers in Aging Neuroscience.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence and Clinical Characteristics of Lacunar Stroke: A Hospital-Based Study
Mohammed A. Aldriweesh, Waleed A. Alluhidan, Bayan A. Al Bdah, Muath A. Alhasson, Sultan A. Alsaif, Abrar A. Alajlani, Faisal M. Almutairi, Mohammed A. Alskaini, Naser Alotaibi, Ali M. Al Khathaami
Brain Sciences.2021; 11(11): 1466.     CrossRef
Current state of cerebral microangiopathy in hypertension
T.S. Gulevskaya, P.L. Anufriev, A.N. Evdokimenko
Arkhiv patologii.2021; 83(6): 45.     CrossRef
Prevalence and Predictors of Cerebral Microangiopathy Determined by Pulsatility Index in an Asymptomatic Population From the ILERVAS Project
Francisco Purroy, Enric Sánchez, Albert Lecube, Gloria Arqué, Mikel Vicente-Pascual, Gerard Mauri-Capdevila, Núria Torreguitart, Marta Hernández, Ferrán Barbé, Elvira Fernández, Reinald Pamplona, Cristina Farràs, Dídac Mauricio, Marcelino Bermúdez-López
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Magnetic resonance imaging assessment of cerebral small vessel disease intensification in patients with severe aortic valve stenosis
Jakub Chrostowski, Marcin Majos, Andrzej Walczak, Mariusz Wachowski, Agata Majos
Polish Journal of Radiology.2021; 86: 564.     CrossRef
Emerging insights from the genetics of cerebral small‐vessel disease
Loes C.A. Rutten‐Jacobs, Natalia S. Rost
Annals of the New York Academy of Sciences.2020; 1471(1): 5.     CrossRef
Association Between Low-Dose Rivaroxaban With or Without Aspirin and Ischemic Stroke Subtypes
Kanjana S. Perera, Kelvin K. H. Ng, Sumiti Nayar, Luciana Catanese, Leanne Dyal, Mukul Sharma, Stuart J. Connolly, Salim Yusuf, Jackie Bosch, John W. Eikelboom, Robert G. Hart
JAMA Neurology.2020; 77(1): 43.     CrossRef
Role of deep medullary veins in pathogenesis of lacunes: Longitudinal observations from the CIRCLE study
Ying Zhou, Qingqing Li, Ruiting Zhang, Wenhua Zhang, Shenqiang Yan, Jinjin Xu, Shuyue Wang, Minming Zhang, Min Lou
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.2020; 40(9): 1797.     CrossRef
Risk factors for infarct expansion are different between lacunar and giant lacunar infarction
Takeo Sato, Kenichiro Sakai, Teppei Komatsu, Kenichi Sakuta, Yuka Terasawa, Shusaku Omoto, Hidetaka Mitsumura, Yasuyuki Iguchi
Atherosclerosis.2020; 292: 17.     CrossRef
Size, shape and location of lacunar strokes and correlation with risk factors
Vittorio Mantero, Marco Filizzolo, Emanuela Botto, Giuditta Giussani, Angelo Aliprandi, Paola Basilico, Chiara Scaccabarozzi, Andrea Salmaggi
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020; 190: 105665.     CrossRef
Changes in High-Density Lipoprotein Cholesterol and Risks of Cardiovascular Events: A Post Hoc Analysis from the PICASSO Trial
Eun-Jae Lee, Sun U. Kwon, Jong-Ho Park, Yong-Jae Kim, Keun-Sik Hong, Sungwook Yu, Yang-Ha Hwang, Ji Sung Lee, Juneyoung Lee, Joung-Ho Rha, Sung Hyuk Heo, Sung Hwan Ahn, Woo-Keun Seo, Jong-Moo Park, Ju-Hun Lee, Jee-Hyun Kwon, Sung-Il Sohn, Jin-Man Jung, Ha
Journal of Stroke.2020; 22(1): 108.     CrossRef
NOTCH3 is non-enzymatically fragmented in inherited cerebral small-vessel disease
Kelly Z. Young, Soo Jung Lee, Xiaojie Zhang, Naw May Pearl Cartee, Mauricio Torres, Simon G. Keep, Sairisheel R. Gabbireddy, Julia L. Fontana, Ling Qi, Michael M. Wang
Journal of Biological Chemistry.2020; 295(7): 1960.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease
Natalia S. Rost, Mark Etherton
CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology.2020; 26(2): 332.     CrossRef
Significance of recanalization of sinuses and resolution of parenchymal lesion in cerebral venous sinus thrombosis
Varun K Singh, Neeraj Jain, Jayantee Kalita, Usha K Misra, Sunil Kumar
Journal of Clinical Neuroscience.2020; 77: 175.     CrossRef
Reduced Myocardial Perfusion Reserve in Type 2 Diabetes Is Caused by Increased Perfusion at Rest and Decreased Maximal Perfusion During Stress
Martin H. Sørensen, Annemie S. Bojer, Julie R.N. Pontoppidan, David A. Broadbent, Sven Plein, Per L. Madsen, Peter Gæde
Diabetes Care.2020; 43(6): 1285.     CrossRef
Alterations of the Whole Cerebral Blood Flow in Patients With Different Total Cerebral Small Vessel Disease Burden
Chunyan Yu, Weizhao Lu, Jianfeng Qiu, Feng Wang, Jinglei Li, Liru Wang
Frontiers in Aging Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef
Lacunar Infarction Caused by Chronic Subdural Hematoma
Shoko Merrit YAMADA, Yusuke TOMITA, Yoshinori TAKAYA
Neurologia medico-chirurgica.2020; 60(8): 397.     CrossRef
Factors Associated With the Occurrence and Evolution of Recent Small Subcortical Infarcts (RSSIs) in Different Locations
Hui Hong, Ruiting Zhang, Xinfeng Yu, Yeerfan Jiaerken, Shuyue Wang, Xiao Luo, Min Lou, Peiyu Huang, Minming Zhang
Frontiers in Aging Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef
The Length of an Infarcted Lesion Along the Perforating Artery Predicts Neurological Deterioration in Single Subcortical Infarction Without Any Relevant Artery Stenosis
Seong Hwa Jang, Sang-Won Park, Doo Hyuk Kwon, Hyungjong Park, Sung-Il Sohn, Jeong-Ho Hong
Frontiers in Neurology.2020;[Epub]     CrossRef
Detecting lenticulostriate artery lesions in patients with acute ischemic stroke using high-resolution MRA at 7 T
Haruna Miyazawa, Tatsunori Natori, Hiroyuki Kameda, Makoto Sasaki, Hideki Ohba, Shinsuke Narumi, Kohei Ito, Mitsunobu Sato, Takafumi Suzuki, Keisuke Tsuda, Kunihiro Yoshioka, Yasuo Terayama
International Journal of Stroke.2019; 14(3): 290.     CrossRef
MRI-based evaluation of structural degeneration in the ageing brain: Pathophysiology and assessment
Lukas A. Grajauskas, William Siu, George Medvedev, Hui Guo, Ryan C.N. D’Arcy, Xiaowei Song
Ageing Research Reviews.2019; 49: 67.     CrossRef
Does all single infarction have lower risk of stroke recurrence than multiple infarctions in minor stroke?
Guangyao Wang, Jing Jing, Yuesong Pan, Xia Meng, Xingquan Zhao, Liping Liu, Hao Li, David Wang, Yongjun Wang, Yilong Wang
BMC Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Twenty-and-a-half syndrome: a case report
Mukesh Dube, Raunak Dani, Ayush Dubey, Dinesh Chouksey
Journal of Medical Case Reports.2019;[Epub]     CrossRef
An effect of complex therapy on cognitive impairment in patients with chronic cerebral ischemia
M. V. Avrov, V. M. Alifirova, A. V. Kovalenko
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova.2019; 119(2): 23.     CrossRef
High-Resolution Strain Measurement for Biomechanical Parameters Assessment in Native and Decellularized Porcine Vessels
Juan Melchor, Juan M. Soto, Elena López-Ruiz, Javier Suarez, Gema Jiménez, Cristina Antich, Macarena Perán, Juan A. Marchal, Guillermo Rus
Mathematical Problems in Engineering.2019; 2019: 1.     CrossRef
Neuropathology of Spontaneous Hypertensive Encephalopathy in Cats
Molly E. Church, Bradley J. Turek, Amy C. Durham
Veterinary Pathology.2019; 56(5): 778.     CrossRef
Pathophysiology of Lacunar Stroke: History's Mysteries and Modern Interpretations
Robert W. Regenhardt, Alvin S. Das, Ryo Ohtomo, Eng H. Lo, Cenk Ayata, Mahmut Edip Gurol
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(8): 2079.     CrossRef
Treatment Approaches to Lacunar Stroke
Alvin S. Das, Robert W. Regenhardt, Steven K. Feske, Mahmut Edip Gurol
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(8): 2055.     CrossRef
Beneficial impact of intensified multifactorial intervention on risk of stroke: outcome of 21 years of follow-up in the randomised Steno-2 Study
Peter Gæde, Jens Oellgaard, Christina Kruuse, Peter Rossing, Hans-Henrik Parving, Oluf Pedersen
Diabetologia.2019; 62(9): 1575.     CrossRef
Blood Pressure Variability Is Associated With White Matter Lesion Growth in Intracranial Atherosclerosis
Bum Joon Kim, Sun U Kwon, Jong-Moo Park, Yang-Ha Hwang, Sung Hyuk Heo, Joung-Ho Rha, Jun Lee, Man-Seok Park, Joon-Tae Kim, Hee-Jung Song, Jong-Ho Park, Sungwook Yu, Soo Joo Lee, Tai Hwan Park, Jae-Kwan Cha, Hyung-Min Kwon, Eung-Gyu Kim, Seung-Hoon Lee, Ji
American Journal of Hypertension.2019; 32(9): 918.     CrossRef
The Rise and Rise of Cerebral Small Vessel Disease: Implications for Vascular Cognitive Impairment and Dementia
Raj N Kalaria, Yoshiki Hase, Masafumi Ihara
Future Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Basal Ganglia-Cortical Circuit Disruption in Subcortical Silent Lacunar Infarcts
Haiyan Zhu, Wenxiao Wang, He Li, Kewei Chen, Peng Li, Xin Li, Junying Zhang, Dongfeng Wei, Yaojing Chen
Frontiers in Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Quantitative MRI of cerebral white matter hyperintensities: A new approach towards understanding the underlying pathology
Elene Iordanishvili, Melissa Schall, Ricardo Loução, Markus Zimmermann, Ketevan Kotetishvili, N. Jon Shah, Ana-Maria Oros-Peusquens
NeuroImage.2019; 202: 116077.     CrossRef
Patterns of pontine strokes mimicking Bell’s palsy
Young Gi Min, Keun-Hwa Jung
BMC Neurology.2019;[Epub]     CrossRef
Pathogenetic pathways of cognitive dysfunction and dementia in metabolic syndrome
Yury Yu. Borshchev, Yury P. Uspensky, Michael M. Galagudza
Life Sciences.2019; 237: 116932.     CrossRef
CNS small vessel disease
Rocco J. Cannistraro, Mohammed Badi, Benjamin H. Eidelman, Dennis W. Dickson, Erik H. Middlebrooks, James F. Meschia
Neurology.2019; 92(24): 1146.     CrossRef
Mapping and Quantitating Penetrating Vessels in Cortical Brain Using Eigen-Decomposition of OCT Signals and Subsequent Principal Component Analysis
Wei Wei, Yuandong Li, Anthony J. Deegan, Ruikang K. Wang
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics.2019; 25(1): 1.     CrossRef
Non‐obese fatty liver disease is associated with lacunar infarct
Min‐Sun Kwak, Kyung Won Kim, Hyobin Seo, Goh‐Eun Chung, Jeong Yoon Yim, Donghee Kim
Liver International.2018; 38(7): 1292.     CrossRef
Basilar Artery Plaque and Pontine Infarction Location and Vascular Geometry
Bum Joon Kim, Kyung Mi Lee, Hyun Young Kim, Young Seo Kim, Seong-Ho Koh, Sung Hyuk Heo, Dae-Il Chang
Journal of Stroke.2018; 20(1): 92.     CrossRef
Multi-Parametric Classification of Vascular Cognitive Impairment and Dementia: The Impact of Diverse Cerebrovascular Injury Biomarkers
Brittany Lang, Mark S. Kindy, F. Andrew Kozel, Susan K. Schultz, Saeid Taheri
Journal of Alzheimer's Disease.2018; 62(1): 39.     CrossRef
High-Resolution Magnetic Resonance Imaging Confirmed Atherosclerosis of an Intracranial Penetrating Artery: A Case Report
Bing Yang, Huili Zhu, Yusheng Zhang, Anding Xu
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2018; 27(7): e121.     CrossRef
Stroke type and severity in patients with subclinical atrial fibrillation: An analysis from the Asymptomatic Atrial Fibrillation and Stroke Evaluation in Pacemaker Patients and the Atrial Fibrillation Reduction Atrial Pacing Trial (ASSERT)
Kanjana S. Perera, Mukul Sharma, Stuart J. Connolly, Jia Wang, Michael R. Gold, Stefan H. Hohnloser, Chu Pak Lau, Isabelle C. Van Gelder, Carlos Morillo, Alessandro Capucci, Carsten W. Israel, Gluca Botto, Jeffery S. Healey
American Heart Journal.2018; 201: 160.     CrossRef
Association of Chronic Kidney Disease With Small Vessel Disease in Patients With Hypertensive Intracerebral Hemorrhage
Yuan-Hsiung Tsai, Meng Lee, Leng-Chieh Lin, Sheng-Wei Chang, Hsu-Huei Weng, Jen-Tsung Yang, Yen-Chu Huang, Ming-Hsueh Lee
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Recent Advances in Primary and Secondary Prevention of Atherosclerotic Stroke
Georgios Tsivgoulis, Apostolos Safouris, Dong-Eog Kim, Andrei V. Alexandrov
Journal of Stroke.2018; 20(2): 145.     CrossRef
Interactive effect of acute and chronic glycemic indexes for severity in acute ischemic stroke patients
Keon-Joo Lee, Ji Sung Lee, Keun-Hwa Jung
BMC Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Advances in Understanding the Pathophysiology of Lacunar Stroke
Robert W. Regenhardt, Alvin S. Das, Eng H. Lo, Louis R. Caplan
JAMA Neurology.2018; 75(10): 1273.     CrossRef
Intensive blood pressure control may not be safe in subacute ischemic stroke by intracranial atherosclerosis
Jong-Moo Park, Bum Joon Kim, Sun U. Kwon, Yang-Ha Hwang, Sung Hyuk Heo, Joung-Ho Rha, Jun Lee, Man-Seok Park, Joon-Tae Kim, Hee-Jung Song, Jong-Ho Park, Sungwook Yu, Soo Joo Lee, Tai Hwan Park, Jae-Kwan Cha, Hyung-Min Kwon, Eung-Gyu Kim, Seung-Hoon Lee, J
Journal of Hypertension.2018; 36(9): 1936.     CrossRef
Contribution of diffusion, perfusion and functional MRI to the disconnection hypothesis in subcortical vascular cognitive impairment
Qing Ye, Feng Bai
Stroke and Vascular Neurology.2018; 3(3): 131.     CrossRef
Cerebral Small Vessel Disease: A Review Focusing on Pathophysiology, Biomarkers, and Machine Learning Strategies
Elisa Cuadrado-Godia, Pratistha Dwivedi, Sanjiv Sharma, Angel Ois Santiago, Jaume Roquer Gonzalez, Mercedes Balcells, John Laird, Monika Turk, Harman S. Suri, Andrew Nicolaides, Luca Saba, Narendra N. Khanna, Jasjit S. Suri
Journal of Stroke.2018; 20(3): 302.     CrossRef
Neurovascular dysfunction in vascular dementia, Alzheimer’s and atherosclerosis
Osman Shabir, Jason Berwick, Sheila E. Francis
BMC Neuroscience.2018;[Epub]     CrossRef
TOAST Subtypes of Ischemic Stroke and Its Risk Factors: A Hospital-Based Study at Cipto Mangunkusumo Hospital, Indonesia
Salim Harris, Saleha Sungkar, Al Rasyid, Mohammad Kurniawan, Taufik Mesiano, Rakhmad Hidayat
Stroke Research and Treatment.2018; 2018: 1.     CrossRef
Endothelial damage, vascular bagging and remodeling of the microvascular bed in human microangiopathy with deep white matter lesions
Karin M. E. Forsberg, Yingshuang Zhang, Johanna Reiners, Martina Ander, Alexandra Niedermayer, Lubin Fang, Hermann Neugebauer, Jan Kassubek, Istvan Katona, Joachim Weis, Albert C. Ludolph, Kelly Del Tredici, Heiko Braak, Deniz Yilmazer-Hanke
Acta Neuropathologica Communications.2018;[Epub]     CrossRef
Cardiovascular Risk Factors and Brain Health: Impact on Long‐Range Cortical Connections and Cognitive Performance
Barbara K. Marebwa, Robert J. Adams, Gayenell S. Magwood, Alexandra Basilakos, Martina Mueller, Chris Rorden, Julius Fridriksson, Leonardo Bonilha
Journal of the American Heart Association.2018;[Epub]     CrossRef
Practical Small Vessel Disease Score Relates to Stroke, Dementia, and Death
Pinar Yilmaz, M. Kamran Ikram, Wiro J. Niessen, M. Arfan Ikram, Meike W. Vernooij
Stroke.2018; 49(12): 2857.     CrossRef
l‐arginine and l‐NMMA for assessing cerebral endothelial dysfunction in ischaemic cerebrovascular disease: A systematic review
William K Karlsson, Caspar G Sørensen, Christina Kruuse
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.2017; 44(1): 13.     CrossRef
Spermidine preconditioning ameliorates laurate-induced brain injury by maintaining mitochondrial stability
Yi Zhang, Jie Yin, Lang Zhang, Chu-Chu Qi, Ze-Lin Ma, Li-Ping Gao, De-Gui Wang, Yu-Hong Jing
Neurological Research.2017; 39(3): 248.     CrossRef
The Fate of Acute Lacunar Lesions in Terms of Shape and Size
Ki Jeong Lee, Hyeyoung Jung, Yoon-Sang Oh, Eun Ye Lim, A-Hyun Cho
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2017; 26(6): 1254.     CrossRef
Age‐related small vessel disease: a potential contributor to neurodegeneration in multiple sclerosis
Ruth Geraldes, Margaret M. Esiri, Gabriele C. DeLuca, Jacqueline Palace
Brain Pathology.2017; 27(6): 707.     CrossRef
Cognitive Deficits after Cerebral Ischemia and Underlying Dysfunctional Plasticity: Potential Targets for Recovery of Cognition
Holly M. Stradecki-Cohan, Charles H. Cohan, Ami P. Raval, Kunjan R. Dave, Diego Reginensi, Rolando A. Gittens, Mehdi Youbi, Miguel A. Perez-Pinzon
Journal of Alzheimer's Disease.2017; 60(s1): S87.     CrossRef
Daytime blood pressure surges following hypoxic episodes in a case of pneumoconiosis with lacunar stroke recurrences
Yuki Imaizumi, Kazuomi Kario, Kazuo Eguchi, Akira Taketomi
Blood Pressure Monitoring.2017; 22(3): 175.     CrossRef
MRI volumetric morphometry in vascular parkinsonism
Vincent Dunet, Jeremy Deverdun, Celine Charroud, Emmanuelle Le Bars, Francois Molino, Sophie Menjot de Champfleur, Florence Maury, Mahmoud Charif, Xavier Ayrignac, Pierre Labauge, Giovanni Castelnovo, Frederic Pinna, Alain Bonafe, Christian Geny, Nicolas
Journal of Neurology.2017; 264(7): 1511.     CrossRef
Toll-like Receptor 2: A Novel Therapeutic Target for Ischemic White Matter Injury and Oligodendrocyte Death
Jun Young Choi, Byung Gon Kim
Experimental Neurobiology.2017; 26(4): 186.     CrossRef
Blood pressure gradients in cerebral arteries: a clue to pathogenesis of cerebral small vessel disease
Pablo J Blanco, Lucas O Müller, J David Spence
Stroke and Vascular Neurology.2017; 2(3): 108.     CrossRef
Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Malaria Patients Reveals Distinct Pathogenetic Processes in Different Parts of the Brain
Sanjib Mohanty, Laura A. Benjamin, Megharay Majhi, Premanand Panda, Sam Kampondeni, Praveen K. Sahu, Akshaya Mohanty, Kishore C. Mahanta, Rajyabardhan Pattnaik, Rashmi R. Mohanty, Sonia Joshi, Anita Mohanty, Ian W. Turnbull, Arjen M. Dondorp, Terrie E. Ta
mSphere.2017;[Epub]     CrossRef
Attenuation of Myeloid-Specific TGFβ Signaling Induces Inflammatory Cerebrovascular Disease and Stroke
M. Christine Hollander, Lawrence L. Latour, Dan Yang, Hiroki Ishii, Zhiguang Xiao, Yongfen Min, Abhik Ray-Choudhury, Jeeva Munasinghe, Anand S. Merchant, P. Charles Lin, John Hallenbeck, Manfred Boehm, Li Yang
Circulation Research.2017; 121(12): 1360.     CrossRef
New insights into mechanisms of small vessel disease stroke from genetics
Rhea Tan, Matthew Traylor, Loes Rutten-Jacobs, Hugh Markus
Clinical Science.2017; 131(7): 515.     CrossRef
Vascular risk factors in INPH
Hanna Israelsson, Bo Carlberg, Carsten Wikkelsö, Katarina Laurell, Babar Kahlon, Göran Leijon, Anders Eklund, Jan Malm
Neurology.2017; 88(6): 577.     CrossRef
Hypertension and Stroke: Epidemiological Aspects and Clinical Evaluation
Francesca Pistoia, Simona Sacco, Diana Degan, Cindy Tiseo, Raffaele Ornello, Antonio Carolei
High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention.2016; 23(1): 9.     CrossRef
Cerebrovascular disease in ageing and Alzheimer’s disease
Seth Love, J. Scott Miners
Acta Neuropathologica.2016; 131(5): 645.     CrossRef
Novel imaging techniques in cerebral small vessel diseases and vascular cognitive impairment
Gargi Banerjee, Duncan Wilson, Hans R. Jäger, David J. Werring
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease.2016; 1862(5): 926.     CrossRef
The incidence of post-mortem neurodegenerative and cerebrovascular pathology in mixed dementia
Jacques De Reuck, Vincent Deramecourt, Charlotte Cordonnier, Florence Pasquier, Didier Leys, Claude-Alain Maurage, Regis Bordet
Journal of the Neurological Sciences.2016; 366: 164.     CrossRef
The comparisons of phenotype and genotype between CADASIL and CADASIL-like patients and population-specific evaluation of CADASIL scale in China
Dan He, Daiqi Chen, Xuefei Li, Zheng Hu, Zhiyuan Yu, Wei Wang, Xiang luo
The Journal of Headache and Pain.2016;[Epub]     CrossRef
Association between Aortic Atheroma and Cerebral Small Vessel Disease in Patients with Ischemic Stroke
Tae-Jin Song, Young Dae Kim, Joonsang Yoo, Jinkwon Kim, Hyuk-Jae Chang, Geu Ru Hong, Chi Young Shim, Dongbeom Song, Ji Hoe Heo, Hyo Suk Nam
Journal of Stroke.2016; 18(3): 312.     CrossRef
Topographic distribution of white matter changes and lacunar infarcts in neurodegenerative and vascular dementia syndromes: A post-mortem 7.0-tesla magnetic resonance imaging study
Jacques De Reuck, Florent Auger, Nicolas Durieux, Charlotte Cordonnier, Vincent Deramecourt, Florence Pasquier, Claude-Alain Maurage, Didier Leys, Regis Bordet
European Stroke Journal.2016; 1(2): 122.     CrossRef
Lesion patterns of single small subcortical infarct and its association with early neurological deterioration
Zuowei Duan, Changbiao Fu, Bin Chen, Gang Xu, Lihong Tao, Tieyu Tang, Hongling Hou, Xuetao Fu, Ming Yang, Zhensheng Liu, Xinjiang Zhang
Neurological Sciences.2015; 36(10): 1851.     CrossRef
Association between Hypertriglyceridemia and Lacunar Infarction in Type 2 Diabetes Mellitus
Dong-Won Shin, Kyung Bok Lee, Jae-Young Seo, Ji-Sun Kim, Hakjae Roh, Moo-Young Ahn, Ji-Sung Lee
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2015; 24(8): 1873.     CrossRef
Allopurinol protects against ischemic insults in a mouse model of cortical microinfarction
Qun Zhang, Yue Lan, Xiao-fei He, Chuan-ming Luo, Qin-mei Wang, Feng-yin Liang, Guang-qing Xu, Zhong Pei
Brain Research.2015; 1622: 361.     CrossRef
Predictors for Early Neurological Deterioration in Lacunar Infarction
Young-Mok Song
Journal of the Korean Neurological Association.2015; 33(4): 272.     CrossRef