PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Stroke10.5853/jos.2019.004722019212151-159Gut Microbiota and Ischemic Stroke: The Role of Trimethylamine N-OxideHyo Suk Namhttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-00472.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2019.00472, http://www.j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-00472.pdf
Nutrition Journal10.1186/s12937-020-00592-22020191Gut microbiota-associated metabolite trimethylamine N-Oxide and the risk of stroke: a systematic review and dose–response meta-analysisMahdieh Abbasalizad Farhangi, Mahdi Vajdi, Mohammad Asghari-Jafarabadihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12937-020-00592-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12937-020-00592-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12937-020-00592-2.pdf
Journal of Stroke10.5853/jos.2019.008502019213350-352Elevation of the Gut Microbiota Metabolite Trimethylamine N-Oxide Predicts Stroke OutcomeHyo Suk Nam, Jimin Ha, Dajeong Ji, Il Kwon, Hye Sun Lee, Minho Han, Young Dae Kim, Ji Hoe Heo, Sang-Guk Leehttp://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-00850.pdf, http://j-stroke.org/journal/view.php?doi=10.5853/jos.2019.00850, http://j-stroke.org/upload/pdf/jos-2019-00850.pdf
International Journal of Molecular Sciences10.3390/ijms220209152021222915The Role of Gut Microbiota in an Ischemic StrokeRyszard Pluta, Sławomir Januszewski, Stanisław J. Czuczwarhttps://www.mdpi.com/1422-0067/22/2/915/pdf
Nutrition10.1016/j.nut.2020.110856202078110856Gut microbiota-dependent trimethylamine N-oxide and all-cause mortality: Findings from an updated systematic review and meta-analysisMahdieh Abbasalizad Farhangihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0899900720301398?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0899900720301398?httpAccept=text/plain
Food Research International10.1016/j.foodres.2020.1098122020138109812Gut microbiota-derived trimethylamine-N-oxide: A bridge between dietary fatty acid and cardiovascular disease?Mengxue He, Chin-Ping Tan, Yong-Jiang Xu, Yuanfa Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0963996920308371?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0963996920308371?httpAccept=text/plain
APMIS10.1111/apm.1303820201285353-366Gut microbiota in atherosclerosis: focus on trimethylamine N‐oxideYingqian Zhu, Qingqing Li, Hua Jianghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fapm.13038, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apm.13038, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/apm.13038, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apm.13038
Frontiers in Neurology10.3389/fneur.2020.00029202011Dynamic Changes and Prognostic Value of Gut Microbiota-Dependent Trimethylamine-N-Oxide in Acute Ischemic StrokeChuhong Tan, Huidi Wang, Xuxuan Gao, Ruoting Xu, Xiuli Zeng, Ziming Cui, Jiajia Zhu, Qiheng Wu, Genghong Xia, Hongwei Zhou, Yan He, Jia Yinhttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fneur.2020.00029/full
Bioscience Reports10.1042/bsr201905152019396Serum levels of Trimethylamine-N-oxide in patients with ischemic strokeMaimaiti Rexidamu, Hongmei Li, Haiyan Jin, Jiankang Huanghttp://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20190515/846160/bsr-2019-0515.pdf, http://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20190515/846160/bsr-2019-0515.pdf
Talanta10.1016/j.talanta.2018.07.0512018189573-578Simultaneous HS-SPME GC-MS determination of short chain fatty acids, trimethylamine and trimethylamine N-oxide for gut microbiota metabolic profileJessica Fiori, Silvia Turroni, Marco Candela, Patrizia Brigidi, Roberto Gottihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0039914018307586?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0039914018307586?httpAccept=text/plain